جایگاه امروز صبح ملت نیوز در کشور را مدیون تلاشهای زنده یاد منگری هستیم
جایگاه امروز صبح ملت نیوز در کشور را مدیون تلاشهای زنده یاد منگری هستیم

محمدرشیدپوردرگفتگو با عصر اولین ها در خصوص فوت ناگهانی خبرنگار فعال و پرتلاش پایگاه خبریش الهه منگری گفت :خانم منگری تنها یک همکار یا مدیر یا سردبیر نبود، او یک دوست و رفیق خوب برای من بود. سال ۱۳۹۵ ش باتفاق خانم منگری  صبح ملت را راه اندازی کردم، ما دو نفر در یک گروه […]

محمدرشیدپوردرگفتگو با عصر اولین ها در خصوص فوت ناگهانی خبرنگار فعال و پرتلاش پایگاه خبریش الهه منگری گفت :خانم منگری تنها یک همکار یا مدیر یا سردبیر نبود، او یک دوست و رفیق خوب برای من بود.

سال ۱۳۹۵ ش باتفاق خانم منگری  صبح ملت را راه اندازی کردم، ما دو نفر در یک گروه تلگرامی کار خودمان را شروع کرده و شبانه روز زحمت کشیدیم از جان مایه گذاشتیم تا مردم، خبرنگاران، رسانه ها و کسانی که دستی بر قلم داشتند به ما اعتماد کردند و مطالبشان را برای انتشار به ما دادند.
خانم منگری علاوه بر دبیر گروه، مسئول استعداد یابی تیم صبح ملت نیز بود، جایگاه امروز  صبح ملت نیوز در کشور مدیون تلاشهای خانم منگری است.
ایشان چنان به صبح ملت عرق داشتند که هرگاه در شهرستانی مورد تقدیر قرار می گرفتند اگر نام صبح ملت در لوح ایشان درج نمی شد، آن را نمی پذیرفتند.
خانم منگری بمانند باغبانی کاردان به جوانان خبرنگار صبح ملت نیوز رسیدگی می کردند، ایرادات کار آن را به انان گوشزد نموده و نظرات خودشان را برای بهتر شدن کار ارائه می دادند.
من هنوز این خبر دردناک را باور نمی کنم و در شوک ناشی از این اتفاق تلخ هستم ..
تسلیت واژه ی کوچکی برای خانواده منگری و برادر و همکارمان سجاد زمانپور است ، که بیش از دوسال از پیوند این دو باهم نگذشته است.
من و خانم منگری در این چند سال ارتباط دوستانه و صمیمانه ای با هم داشتیم، چالشهای مختلفی را پشت سر گذاشتم، ایشان هیچ وقت برای پول کار نکردند، دلشان و منطقشان برای مردم بود، مخصوصا در حوزه بانوان حرفهای زیادی برای گفتن داشتند. امیدوارم دوستانشان در صبح ملت که با او همکاری داشتند راه خانم منگری را ادامه دهند که راه والای انسانیت است.
و در پایان باید بگویم الهه، اسطوره تکرار نشدنی دنیای روزنامه نگاری خوزستان است.
روحشان شاد و یادشان گرامی باد