جای خالی نظارت بر ذبح غیر قانونی دام ها و استقبال شهروندان !؟/ پاسخگو کیست؟
جای خالی نظارت بر ذبح غیر قانونی دام ها و استقبال شهروندان !؟/ پاسخگو کیست؟

سایت خبری شهر اولین ها//شاید بارها در مسیرهای برون شهری مسجدسلیمان صحنه های فروش سیار گوسفند را مشاهده نموده اید که بعضاً با استقبال شهروندان نیز روبرو بوده است. به گزارش سایت خبری شهر اولین ها، شاید شیوع بیماریهای واگیرداری که هر از چندگاهی مطرح می شود و سپس بدنبال چرایی و سرمنشاء آن می […]

سایت خبری شهر اولین ها//شاید بارها در مسیرهای برون شهری مسجدسلیمان صحنه های فروش سیار گوسفند را مشاهده نموده اید که بعضاً با استقبال شهروندان نیز روبرو بوده است.

به گزارش سایت خبری شهر اولین ها، شاید شیوع بیماریهای واگیرداری که هر از چندگاهی مطرح می شود و سپس بدنبال چرایی و سرمنشاء آن می گردیم را خودمان سبب می شویم. اینکه فروشندگان سیار دام به دلیل رعایت نکردن مسائل بهداشتی و با احتمال آلودگی و فساد در موادی که عرضه می کنند خطری جدی برای سلامت شهروندان می باشد که توجه جدی متولیان امر کشتار و ذبح دام را می طلبد…

از آنجایی که ذبح گوسفند در کشتارگاه با نظارت پزشک جهت تأئید سلامت دام صورت پذیرفته و ذبح با رعایت کلیه اصول شرعی صورت می پذیرد ، در مقطع کنونی و با توجه به خنک شدن هوا احتمال برپایی نقاطی جهت فروش گوشت بصورت سیار وجود دارد که ساماندهی و توجه به این مقوله جدی بنظر می رسد.

یکی از راهکارهایی که در اینخصوص کاربردی و مثمرثمر خواهد بود اختصاص دادن اکیپ های گشت بهداشت و دامپزشکی بوده تا با اختیارات قانونی ای که در برخورد با فروشندگان سیار دام خواهند داشت جای خالی نظارت را در ذبح غیرقانونی و فروش سیار گوشت دام تا حدودی پوشش دهند.

امیدواریم تا آنچه توجه به سلامت شهروندان و عموم مردم تلقی می شود در این امر نیز اجرایی شود و بهداشت محصولات مصرفی در اولویت کاری قرار گیرد.همچنین شهروندان نیز با مراجعه به مراکز قانونی فروش گوشت دام که از صحت بهداشتی برخوردار هستند کمک قابل توجهی به کنترل وضع موجود و پیشگیری از بیماری های مسری احتمالی خواهند نمود.