جدایی سهراب از نفت مسجدسلیمان / ناصر مطلق بعنوان سرمربی معرفی می شود …
جدایی سهراب از نفت مسجدسلیمان / ناصر مطلق بعنوان سرمربی معرفی می شود …

شهر اولین ها// پس از جدایی ناگهانی سهراب بختیاری زاده از نفت مسجدسلیمان و عدم حضور وی بر روی نیمکت تیم در روز بازی با فجرسپاسی ، به پیشنهاد کمیته فنی باشگاه ناصرمطلق به عنوان سرمربی جدید باشگاه منصوب شد و بزودی در تمرینات تیم حاضر خواهد شد. به گزارش شهر اولین ها، سهراب بختیاری […]

شهر اولین ها// پس از جدایی ناگهانی سهراب بختیاری زاده از نفت مسجدسلیمان و عدم حضور وی بر روی نیمکت تیم در روز بازی با فجرسپاسی ، به پیشنهاد کمیته فنی باشگاه ناصرمطلق به عنوان سرمربی جدید باشگاه منصوب شد و بزودی در تمرینات تیم حاضر خواهد شد.

به گزارش شهر اولین ها، سهراب بختیاری زاده بعد از مشکلاتی که با مدیرعامل باشگاه نفت مسجد سلیمان داشت تمرینات این تیم را ترک کرد و هنوز هم به شهر مسجد سلیمان باز نگشته و در جلسه اخیر با مدیرعامل باشگاه شرکت نکرد تا به پیشنهاد کمیته فنی باشگاه و تأیید هدایت یزدی مدیرعامل ناصرمطلق بعنوان سرمربی معرفی شد و بزودی در تمرینات تیم حاضر خواهد شد.