جولان سگ های بلاصاحب در شهر زنگ خطری برای سلامت شهروندان مسجدسلیمان
جولان سگ های بلاصاحب در شهر زنگ خطری برای سلامت شهروندان مسجدسلیمان

این روزها شاهد جولان بیشتر سگ های بلاصاحب در محلات مسجدسلیمان هستیم. موضوعی که علاوه بر ایجاد مزاحمت برای شهروندان، تهدیدی جدی برای بهداشت و سلامت آنان به شمار می رود. در حالی که می توان با اجرای دستورالعمل کنترل جمعیت سگ های بلاصاحب از طریق شهرداری با مشارکت دیگر نهادها این معضل به شکلی هدفمند برطرف شود.

عصر اولین ها// این روزها شاهد جولان بیشتر سگ های بلاصاحب در محلات مسجدسلیمان هستیم. موضوعی که علاوه بر ایجاد مزاحمت برای شهروندان، تهدیدی جدی برای بهداشت و سلامت آنان به شمار می رود. در حالی که می توان با اجرای دستورالعمل کنترل جمعیت سگ های بلاصاحب از طریق شهرداری با مشارکت دیگر نهادها این معضل به شکلی هدفمند برطرف شود.

با افزایش تعداد سگ های بلاصاحب در محلات مختلف مسجدسلیمان شاهد ایجاد مزاحمت برای شهروندان و جولان آن ها در معابر عمومی سطح شهر هستیم. این موضوع علاوه بر اینکه آرامش و آسایش شهروندان را سلب می‌کند، عاملی برای انتقال بیماری و تهدید بهداشت و سلامت شهروندان محسوب می شود. اگر چه طی سال های اخیر سگ کشی در مسجدسلیمان با اعتراض دوستداران محیط زیست و حامیان حقوق حیوانات مواجه شده است اما تدبیری جدی برای رفع این چالش اندیشیده نشده است.

با تصویب دستورالعمل کنترل جمعیت سگهای بلاصاحب در پاییز ۸۷ شیوه نامه مدونی برای ساماندهی سگ های بلاصاحب ارائه گردید. از طرفی براساس مفاد بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و …، و جمع آوری حیوانات بلاصاحب و دفع حیوانات مریض، مزاحم و ولگرد را وظایف شهرداری دانسته است.  همچنین دستورالعمل مربوطه نیز زمینه را برای ساماندهی و کنترل جمعیت سگ های بلاصاحب توسط شهرداریها فراهم ساخته است.

با تمام این تفاسیر جمع آوری و ساماندهی سگ های بلاصاحب مطالبه ای جدی از سوی مردم در راستای تحقق حقوق شهروندی به شمار می رود. از این رو شهرداری می تواند با مشارکت دیگر دستگاهها و نیز در صورت جذب سرمایه گذار برای جمع آوری و ساماندهی سگ های بلاصاحب اقدام نماید.