کاندیدای مطبوعاتی انتخابات مجلس، پرچمدار پیگیری مطالبات شهروندی
کاندیدای مطبوعاتی انتخابات مجلس، پرچمدار پیگیری مطالبات شهروندی
سوابق فعالیت مطبوعاتی مهمدی می تواند یکی از نقاط قوت وی در انتخابات پیش رو باشد و بدون شک آگاهی از شرایط کنونی اقتصادی و معیشت جامعه بهمراه رویکردهای برون رفت از شرایط موجود می تواند بعنوان بخشی از برنامه های وی در انتخابات پیش رو مطرح شود.

عصر اولین ها// همزمان با برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم نامزدهای مختلفی در حوزه های انتخابیه ثبت نام نموده و به ارائه برنامه ها و اهداف مدنظر خود می پردازند. حضور یک فرد مطبوعاتی در این جمع  که پیش از این نیز از طریق رسانه های متبوع بخشی از خواسته های عمومی جامعه را مطرح و مطالبه نموده می تواند بعنوان یک کاندیدای شاخص مطرح شود.

نشریات و مطبوعات از جمله مهم ترین ابزارهای ارتباطی در قرن حاضرند که نقش بی بدیلی در تحقق آزادی بیان و اطلاعات در جوامع دارند. در تمام نقاط دنیا، همه ی مردم با هر مرام و اعتقادی، خبرنگاران و روزنامه نگاران را پرچمدار آگاهی بخشی، عدالت طلبی و مدافع حقوق خود می دانند و به عنوان ملجا و پناهگاه به آن ها روی می آورند. به عبارتی دیگر آنگاه که مردم فریادشان به جایی نمی رسد و احساس عجز و ناتوانی در مطالبه ی حقوق شان می کنند و نهادهای قانونی و اداری را ناکارا در برآورده کردن خواسته های قانونی شان می­دانند، سراغ مطبوعات و رسانه های جمعی می روند.

از این رو یک فرد مطبوعاتی که از بدنه رسانه محسوب می شود در مقابل افراد و مراکز قدرت، به شکل بهتری می تواند با آگاهی و دانش و با تمام توان از حقوق مردم دفاع کند. بدون شک یک فرد مطبوعاتی نیز در سطحی گسترده و در لایه های بالایی بویزه قوه مقننهمی تواند به شکل تأثیرگذاری در احقاق حقوق شهروندی نقش ایفا کند.

 این شرایط و ویژگی های یک فرد مطبوعاتی باعث شده است که مردم و جامعه بشری برای خبرنگاران و اصحاب مطبوعات و رسانه، اهمیت و نگاه فوق العاده ای قائل شوند. از این رو که در جهت آگاهی بخشی و احقاق حقوق مردم و عدالت طلبی، قلم زده اند و اکنون در قامت یک نماینده مجلس می توانند در سطح کلان مطالبات مردمی را پیگیری و به نتیجه برسانند.

محمدحسین مهمدی کرتلایی بعنوان یکی از کاندیدای مطبوعات خوزستان از حوزه انتخابیه اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شرکت نموده است. مهمدی دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی و از فعالان رسانه ای استان خوزستان بوده که علاوه بر مدیریت هفته نامه ندای خوزستان و پایگاه خبری تفکر جوان، سرپرستی روزنامه های سراسری را در استان دارا می باشد. سوابق فعالیت مطبوعاتی مهمدی می تواند یکی از نقاط قوت وی در انتخابات پیش رو باشد و بدون شک آگاهی از شرایط کنونی اقتصادی و معیشت جامعه بهمراه رویکردهای برون رفت از شرایط موجود می تواند بعنوان بخشی از برنامه های وی در انتخابات پیش رو مطرح شود.