خاکسپاری در قطعه هنرمندان، کمترین سهم محمدعلیجانی از مسجدسلیمان است
خاکسپاری در قطعه هنرمندان، کمترین سهم محمدعلیجانی از مسجدسلیمان است
جوان فعال و جسور رسانه ای مسجدسلیمان درگذشت.

محمد علیجانی جوان رسانه ای مسجدسلیمان درگذشت.

محمد علیجانی جوان رسانه ای مسجدسلیمان روز گذشته و پس چندین ماه طی دوره درمان به دیار باقی شتافت. علیجانی مدیر رسانه خبری مسجدسلیمان نوین و خبرنگار پایگاه عصر اولین ها بوده که طی چند سال اخیر شهامت و جسارت رسانه ای وی در سطح شهرستان زبانزد شده بود.
گفتنی است که مراسم خاکسپاری این جوان رسانه ای روز پنجشنبه ۵ خردادماه برگزار خواهد شد. پیگیری ها جهت دفن پیکر محمد علیجانی در قطعه هنرمندان مسجدسلیمان ادامه دارد و خاکسپاری در قطعه هنرمندان کمترین سهم وی از چندین سال فعالیت رسانه ای و مطالبه گری در مسجدسلیمان است. امیدواریم مسئولین شهرستان مساعدت لازم در این خصوص را صورت دهند.