درمانگاه ۲۲بهمن در آستانه تعطیلی …  + تصاویر
درمانگاه ۲۲بهمن در آستانه تعطیلی …  + تصاویر

سایت خبری شهر اولین ها//بهمن ماه سال قبل بود که خبر جابجایی بیمارستان کهن و باسابقه ۲۲بهمن باعث بهت و حیرت مردم بویژه ساکنان مناطق مجاور این بیمارستان شد و موجی از ناراحتی و دلخوری مردم از مسئولین را بهمراه داشت و شهروندان ساکن در این مناطق پرجمعیت به شدت از جابجایی بیمارستان۲۲بهمن (شیرخورشیدسابق) گله […]

سایت خبری شهر اولین ها//بهمن ماه سال قبل بود که خبر جابجایی بیمارستان کهن و باسابقه ۲۲بهمن باعث بهت و حیرت مردم بویژه ساکنان مناطق مجاور این بیمارستان شد و موجی از ناراحتی و دلخوری مردم از مسئولین را بهمراه داشت و شهروندان ساکن در این مناطق پرجمعیت به شدت از جابجایی بیمارستان۲۲بهمن (شیرخورشیدسابق) گله مند شدند.

به گزارش سایت خبری شهر اولین ها،انتقادات از جایجایی بیمارستان ۲۲ بهمن تا جایی پیش رفت که مسئولین ازخریداری وسایل و ابنیه مورد نیاز این مرکز درمانی دولتی سخن گفتند که با گذشت چند روز اکثر وسایل بیمارستان قدیمی شهر به بیمارستان تازه تاسیس منتقل و، بیمارستان سابق که بدلیل شرایط جغرافیایی و دسترسی آسان جمعیت وسیعی از شهرستان را تحت پوشش خدمات درمانی قرارمیداد، بطور کامل تعطیل شد.

حالا اما با گذشت حدوداً ده ماه ازجمع آوری بیمارستان قدیمی شهر، اتفاق تلخ و غیرمنتظره دیگری در راه است و اخبار ناخوشایندی مبنی بر تعطیلی درمانگاه شبانه روزی ۲۲بهمن به گوش میرسد و به گواه شواهد و قراین چند روزیست که این درمانگاه پزشک عمومی ندارد و شیفت شب این واحد درمانی بطور کامل جمع آوری شده و بیماران به هنگام مراجعه به این درمانگاه باقفل بودن دربهای آن مواجه میشوند و برای درمان بامشکلات جدی روبروهستند.

حال اینکه چرا پس از جابجایی بیمارستان ۲۲بهمن،اکنون تنها مرکز درمان سرپایی موجود در این منطقه هم حاضر به ارایه خدمات به مردم نیست و جمعیت وسیعی از شهر از خدمات پزشکی و درمانی محروم شده اند،سوالی ست که امیدواریم مسئولین ذیربط در اینخصوص پاسخگو باشند.

22 bahman22bahman 122bahman 222bahmagn 3