دود کارخانه سیمان کارون همچنان در چشم مردم + عکس
دود کارخانه سیمان کارون همچنان در چشم مردم + عکس

مطابق ماده 11 و 12 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست کارخانجات آلاینده بایستی ظرف مدت معینی نسبت‌به رفع موجبات آلودگی مبادرت نمایند که در صورت عدم اقدام مشمول تعطیلی و جرایم نقدی خواهند شد. علاوه بر این ارزانی بیرگانی شهردار گلگیر سابقه مدیریت اداری و روابط عمومی سیمان کارون را نیز در کارنامه دارد و باید دید تا چه میزان این تعاملات به کاهش میزان آلودگی و همچنین جذب عوارض آلایندگی برای پیشبرد اهداف توسعه ای شهر گلگیر منجر خواهد شد.

عصر اولین ها// با وجود پیگیری ها برای کاهش آلایندگی ناشی از غبار خروجی کارخانه سیمان کارون به نظر می رسد اقدامات صورت گرفته در این خصوص چندان نتیجه بخش نبوده است. از طرفی باید دید شهردار گلگیر که سابقه مدیریت اداری و روابط عمومی کارخانه سیمان کارون را نیز در سوابق خود دارد تا چه اندازه می تواند نسبت به جذب عوارض آلایندگی در راستای توسعه شهر گلگیر موفق باشد.

به گزارش عصر اولین ها، آلودگی کارخانه سیمان کارون از جمله چالش های مهم محیط زیست منطقه بوده که طی یک دهه اخیر همواره از طریق اهالی گلگیر و اداره محیط زیست مسجدسلیمان مورد پیگیری قرار گرفته است. با این حال اما به نظر می رسد اقدامات فنی و تخصصی برای به استاندارد رساندن میزان غبار خروجی کارخانه تاکنون مثمر ثمر واقع نشده است. یوسفی رییس اداره محیط زیست مسجدسلیمان طی جلسه سال گذشته با مدیرعامل کارخانه سیمان کارون خاطرنشان کرد تا مدیران کارخانه هر چه سریعتر برنامه زمانبندی رفع آلودگی هوا، احداث تصفیه خانه پساب، نصب سیستم پایش آنلاین را به این اداره ارسال نمایند. تابستان سال گذشته نیز اشرفی مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: به دلیل آلودگی ایجاد شده توسط کارخانه سیمان کارون و عدم تلاش برای رفع آلودگی دستور داده شده تا این کارخانه از طریق اداره محیط زیست شهرستان به مراجع قضایی معرفی شوند.

از سوی دیگر مطابق ماده 11 و 12 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست کارخانجات آلاینده بایستی ظرف مدت معینی نسبت‌به رفع موجبات آلودگی مبادرت نمایند که در صورت عدم اقدام مشمول تعطیلی و جرایم نقدی خواهند شد. علاوه بر این ارزانی بیرگانی شهردار گلگیر سابقه مدیریت اداری و روابط عمومی سیمان کارون را نیز در کارنامه دارد و باید دید تا چه میزان این تعاملات به کاهش میزان آلودگی و همچنین جذب عوارض آلایندگی برای پیشبرد اهداف توسعه ای شهر گلگیر منجر خواهد شد.

با تمام این تفاسیر کارخانه سیمان کارون همچنان بعنوان یکی از صنایع آلاینده منطقه مشغول به فعالیت است و باید دید نهادهای متولی از جمله اداره محیط زیست و مراجع قضایی تا چه اندازه اقدامات نظارتی و بازدارنده را برای کنترل این میزان از آلودگی خواهند داشت.