رکورد جدید عالی محمدی بیاد پیشکسوت فوتبال مسجدسلیمان
رکورد جدید عالی محمدی بیاد پیشکسوت فوتبال مسجدسلیمان

عصر اولین ها// حسین عالی محمدی رکورددار مطرح ورزشهای همگانی مسجدسلیمان در جدیدترین اقدام خود مسافت پتروشیمی مسجدسلیمان تا ماهشهر را بصورت دو آهسته بیاد پیشکسوت فوتبال مسجدسلیمان طی نمود تا رکوردی جدید از خود به جای بگذارد. به گزارش عصر اولین ها، حسین عالی محمدی رکورددار مطرح ورزهای همگانی مسجدسلیمان که در چند رشته […]

عصر اولین ها// حسین عالی محمدی رکورددار مطرح ورزشهای همگانی مسجدسلیمان در جدیدترین اقدام خود مسافت پتروشیمی مسجدسلیمان تا ماهشهر را بصورت دو آهسته بیاد پیشکسوت فوتبال مسجدسلیمان طی نمود تا رکوردی جدید از خود به جای بگذارد.

به گزارش عصر اولین ها، حسین عالی محمدی رکورددار مطرح ورزهای همگانی مسجدسلیمان که در چند رشته رکوردهای متعددی در عرصه ملی به جای گذاشته در تازه ترین اقدام خود مسافت پتروشیمی مسجدسلیمان تا پتروشیمی ماهشهر را به طول۲۱۰  کیلومتر بصورت دو آهسته طی نمود. وی با اشاره به این که برنامه اخیر بیاد علی اصغر جمالی پیشکسوت ارزنده فوتبال مسجدسلیمان انجام گرفته افزود: از جامعه ورزش شهرستان بویژه آقایان موسی ململی و اردشیر رضایی از افتخارات فوتبال مسجدسلیمان که استقبال ویژه ای در اهواز تدارک نمودند تشکر می نمایم.

عالی محمدی همچنین ضمن اشاره به برنامه بازگشت خود به مسجدسلیمان و طی مسافت ۱۳۵ کیلومتری اهواز تا پتروشیمی مسجدسلیمان از پیگیری ها و اقدامات دکتر داودی مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی که نقش موثری در انجام برنامه های ورزشی خود و ثبت رکوردهای متعدد داشته قدردانی نمود.