رکورد خرید گندم نسبت به سنوات گذشته شکسته شد
رکورد خرید گندم نسبت به سنوات گذشته شکسته شد
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: برداشت و خرید تضمینی گندم به اوج خود رسیده است.
 تورج نوری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در جلسه کارگروه پشتیبانی برداشت و حمل چغندر قند استان با بیان این مطلب که رکورد خرید گندم نسبت به سنوات گذشته شکسته شد گفت: در این روز‌ها لطف خداوند شامل حال کشاورزان سخت کوش استان شده و برداشت و خرید تضمینی گندم به اوج خود رسیده است.
وی با اشاره به این مطلب که ۱۶ درصد کل سطح زیر کشت در استان برداشت شده است افزود: از سطح ۱۶ هزار ۵۰۰ هکتار از مزارع خوزستان تولید یک میلیون ۱۰۰ هزار تن محصول چغندرقند پیش بینی شده است. چغندرقند یک گیاه قندی، به شدت حساس به گرما و با فساد پذیری بالا است که به محض برداشت باید حمل شود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان به افزایش دما با گذشت زمان اشاره و اظهار کرد: با توجه به حساسیت بالای گیاه چغندرقند و افزایش دما در خردادماه برداشت و حمل سریع این محصول از اهمیت بسزایی برخوردار است.
نوروزی با بیان اینکه طبق پیش بینی‌های انجام شده ۱۲۶ هزار کامیون برای حمل چغندرقند کشت شده در استان نیاز است، بیان کرد: روزانه ۲ هزار و ۱۰۰ کامیون برای حمل چغندرقند برداشت شده از سطح مزارع استان مورد نیاز است.
وی ضمن اشاره به لزوم تسریع در برداشت و حمل چغندرقند عنوان کرد: تاخیر در برداشت و حمل این محصول باعث کاهش عیار چغندرقند خواهد شد.