سازمان بسیج رسانه می‌تواند اقدامات شایسته‌ای در آگاه‌سازی افکار عمومی انجام دهد
سازمان بسیج رسانه می‌تواند اقدامات شایسته‌ای در آگاه‌سازی افکار عمومی انجام دهد
رئیس سازمان بسیج رسانه خوزستان: سازمان بسیج رسانه می‌تواند اقدامات شایسته‌ای در آگاه‌سازی افکار عمومی انجام دهد

رئیس سازمان بسیج رسانه خوزستان گفت: امروز بسیج رسانه می‌تواند با ظرفیتی که در اختیار دارد در زمینه توسعه پایدار و توسعه محیط زیست، اقدامات شایسته‌ای در آگاه‌سازی افکار عمومی انجام دهد.

به گزارش عصر اولین ها، جلسه هیات اندیشه‌ورز بسیج رسانه خوزستان پنجشنبه ۱۹ مردادماه با حضور رئیس شورای شهر اهواز و رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر اهواز و نیز رییس سازمان بسیج رسانه خوزستان در اهواز برگزار شد.

سجاد بهمئی رییس سازمان بسیج رسانه خوزستان در این نشست با تبریک روز خبرنگار، اظهار کرد: بسیج رسانه با هدف جذب آموزش و توسعه بسیج و نیز ایجاد و تقویت جبهه رسانه انقلابی و امیدآفرین و مقابله با عملیات رسانه‌ای دشمن کارش را از سال ۱۳۹۲ آغاز کرد.

وی افزود: در حال حاضر ظرفیت‌های شبکه‌ای عظیمی در سازمان بسیج رسانه در جهت انتشار و انعکاس عملکرد وجود دارد و با توجه به ظرفیت‌های مشترکی که بین بسیج رسانه و شورای شهر و شهرداری وجود دارد می‌توان اقدامات خوبی انجام داد. جایگاه رسانه در حافظت از محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار تأثیرگذار است، چرا که امروز تخریب محیط زیست یک معضل و بحران اساسی است.

رئیس سازمان بسیج رسانه خوزستان گفت: امروز بسیج رسانه می‌تواند با ظرفیتی که در اختیار دارد در موضوع توسعه پایدار و توسعه محیط زیست، اقدامات شایسته‌ای در آگاه‌سازی افکار عمومی انجام دهد. شورای اسلامی شهر اهواز نیز می‌تواند از ظرفیت‌های بسیج رسانه جهت انعکاس دستاوردهای خود استفاده کند و از طرفی بسیج رسانه هم با ظرفیت‌های رسانه قوی خود می‌تواند در حوزه‌های مختلف شهری جهت انتشار و انعکاس عملکرد شورای شهر اقدام کند.

وی تأکید کرد: بسیج رسانه و شورای شهر با برگزاری تورهای رسانه‌ای مشترک می‌توانند عملکرد و اخبار امیدآفرین را در سطح جامعه انتشار دهند.

بنابرهمین گزارش همچنین ایراندخت کاشانی مسئول خواهران بسیج رسانه استان خوزستان، گفت: همچنان بحث پارک بانوان و خانواده در اهواز یکی از دغدغه‌های بانوان شهر است که امیدوارم شورای شهر نگاه ویژه‌ای به این دغدغه داشته باشد. ضمن اینکه نیاز است یکی از بانوان فعال در حوزه فرهنگی به عنوان مشاور بانوان شهردار فعالیت داشته باشد تا از این پس با نگاه و رویکرد بهتری به دغدغه‌های بانوان در شهر اهواز پرداخته شود.