سرپرست جدید شهرداری مسجدسلیمان با حضور رضایی فاضل انتخاب می شود + سند
سرپرست جدید شهرداری مسجدسلیمان با حضور رضایی فاضل انتخاب می شود + سند
علیرغم گذشت دو هفته از ضرب العجل استانداری خوزستان مبنی بر معرفی سرپرست شهرداری تاکنون انتخاب سرپرست از سوی اعضای شورای شهر صورت نگرفته است.

عصر اولین ها// از جمله مواردی که در شرح وظایف و اختیارات فرماندار آمده است ” اعمال نظارت بر شوراها در چهارچوب قوانین ومقررات مربوطه” است. موضوعی که سرپرست فرمانداری مسجدسلیمان به استناد آن می تواند در معرفی سرپرست شهرداری تسریع کند.

به گزارش عصر اولین ها، علیرغم گذشت دو هفته از ضرب العجل استانداری خوزستان مبنی بر معرفی سرپرست شهرداری ظرف مدت ۲۴ ساعت، اعضای شورا تاکنون نسبت به سرپرست جدید شهرداری به نتیجه نرسیده اند. با این حال در بند ۱۲ وظایف و مسئولیت های استانداران و فرمانداران مصوب سال ۱۳۷۷ شورای عالی اداری صراحتاً عنوان نظارت بر شوراها قید شده است.

علاوه بر این در تبصره ۲ ماده ۸۹ و همچنین در ماده ۱۰۴ قانون وظایف شوراهای اسلامی به نقش نظارتی فرماندار در اجرای قانون توسط شوراها اشاره شده است.

تبصره ۲ ماده ۸۹ـ وزارت کشور براساس مسئولیت نظارتی و اجرائی قانون شوراها می تواند موارد تخلف از قانون را به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید. 

ماده ۱۰۴ ـ استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذی صلاح رسیدگی می شود.

با تمام این تفاسیر پنج جلسه اخیر اعضای شورا برای انتخاب سرپرست بدون نتیجه باقی مانده و احتمالا رضایی فاضل سرپرست فرمانداری بعنوان ناظر بر اجرای قانون توسط شورا مطابق مفاد پیش گفته می تواند موضوع را مورد پیگیری قرار دهد.