سهم مسجدسلیمان از مسئولیت های اجتماعی نفت چقدر است؟
سهم مسجدسلیمان از مسئولیت های اجتماعی نفت چقدر است؟
مدیرعامل نفت شفاف بگوئید سهم مسئولیت های نفت در قبال مسجدسلیمان چقدر است؟ مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران: شفاف می گویم ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبارات به شما تعلق گرفته است که مدیران شهرستان و استان باید بتوانند با تعریف پروژه این بودجه را جذب کنند…

عصر اولین ها// همایش یکصد و پانزدهمین سالروز اکتشاف نفت با حضور خجسته مهر معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و جمعی از مدیران استان و شهرستان برگزار شد.

در این همایش که بهمراه آئین کلنگ زنی بیمارستان جدید نفت برگزار شد جمعی از اصحاب رسانه مسجدسلیمان نسبت به کم کاری های وزارت نفت نسبت به مسجدسلیمان طی این سال ها به شدت اعتراض و خطاب به مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفتند مسئولیت های اجتماعی نفت به مسجدسلیمان نامحسوس تا جایی که مردم می گویند خدمات پیش از انقلاب بیشتر از بعد از انقلاب بوده است و انتظار می رود در دولت آقای رئیسی این اجحاف جبران شود.

خجسته مهر در پاسخ به خبرنگاران که از او پرسیدند سهم مسئولیت های نفت را در قبال مسجدسلیمان به صورت شفاف اعلام کنید گفت: شفاف می گویم ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبارات به مسجدسلیمان تعلق گرفته که مدیران شهرستان و استان باید بتوانند با تعریف پروژه این بودجه را جذب کنند…

 اصحاب رسانه همچنین سوال کردند چرا علیرغم آمار بالای بیکاری، فقر، اعتیاد، خودکشی در شهرستان سهم استخدام نیروهای بومی در مسجدسلیمان پائین است؟! حتی مدیران ما نیز از خارج از شهرستان می آیند!

خبرنگاران با بیان این که بیش از ۳۵ هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند گفتند انتظار می رود مسئولان نفت در قالب خدمات اجتماعی به این شهروندان کمک کنند.

همچنین اصحاب رسانه مسجدسلیمان به مدیرعامل ملی شرکت نفت ایران گفتند: انتظار می رفت شما از مناطق آلوده و فرسوده شهرستان دیدن می کردید تا به عمق فاجعه مردم در این سال ها پی می بردید!