شهرستان اندیکا همچنان بدون فرماندار اداره می شود
شهرستان اندیکا همچنان بدون فرماندار اداره می شود

محروم ترین شهرستان در خوزستان پنجاه روز بدون فرماندار / بی سر و سامانی مدیریتی در اندیکا چه زمانی پایان می یابد؟ / لزوم پیگیری نماینده مردم شهرستان از طرق وزارت کشور و استانداری

عصر اولین ها// از عدم حضور فرماندار پیشین ادنیکا در محل کار بیش از ۵۰ روز می گذرد و علیرغم این محروم ترین شهرستان خوزستان همچنان بدون فرماندار اداره می شود.

به گزارش عصر اولین ها،اوایل مردادماه بود که کاظمی فرماندار پیشین اندیکا بعلت بیماری در محل کار خود حضور نیافت تا در نهایت با درگذشت وی فرمانداری اندیکا بدون مسئول باقی بماند. علیرغم گمانه زنی ها جهت معرفی فرماندار جدید اکنون پس از ۵۰ روز محروم ترین شهرستان خوزستان همچنان بدون فرماندار اداره می شود. علیرغم این موضوع انتصاب مدیران ادارات در سایه عدم حضور فرماندار بعنوان نماینده عالی دولت همچنان ادامه دارد و در روزهایی که بسیار حائز اهمیت است مشخص نیست که این بی سر و سامانی در شهرستان اندیکا تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.

از سوی دیگر وضعیت کنونی اندیکا از حیث عدم توسعه یافتگی و محرومیت در نقاط مختلف آن موجب گردیده تا قالیباف رئیس مجلس در بازدید اخیر خود از شهرستان به محرومیت و مظلومیت این شهرستان اذعان داشته باشد. از این رو حساسیت این شهرستان ایجاب نموده تا در انتصاب فردی توانمند و کارآمد شاخصه های تجربه و تعهد نیز مورد توجه قرار گیرد. از طرفی روند طولانی شدن معرفی فرمانداراندیکا نمی تواند برای این منطقه بکر و مهم خوشایند واقع شود. ضمن این که انجام امور برنامه ریزی و پیگیری اهداف توسعه ای شهرستان با حضور مدیر ارشد اجرایی شهرستان بدون شک نتایج بهتری را در پی خواهد داشت.

طی سالهای اخیر عدم توجه به بومی بودن فرماندار در اندیکا موجب گردیده تا شناخت و آگاهی کمتر از منطقه و ارتباط کمتر با شهرستان پیش از انتصاب موجب گردیده تا همواره اندیکا با چالش های متفاوتی مواجه شود. از این رو باید اشاره است که مزیت فرماندار بومی برای شهرستان اندیکا بسیار بیشتر از انتصاب فردی غیربومی با شناخت کمتر از منطقه است.

با تمام این تفاسیر انتظار می رود تا استاندار خوزستان ضمن تسریع در معرفی فرماندار اندیکا به بلاتکلیفی و خلاء مدیریتی در اندیکا و نگرانی های اهالی و کنشگران مدنی شهرستان پایان دهد. ضمن این که انتظار می رود تا نماینده مردم شهرستان علاوه پیگیری موضوع از طریق استانداری و وزارت کشور، این مهم را در اولویت اقدامات کاری خود قرار داده تا ضمن جلوگیری از فرصت سوزی های بیشتری به بی سر و سامانی در اندیکا خاتمه دهد.