شورای شهر مسجدسلیمان در صدد انتخاب شهردار جدید
شورای شهر مسجدسلیمان در صدد انتخاب شهردار جدید

سایت خبری شهر اولین ها// مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان گفت: شهردار پیشنهادی شورای شهر مسجدسلیمان مورد تائید قرار نگرفت. مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان گفت: شهردار پیشنهادی شورای شهر مسجدسلیمان مورد تائید قرار نگرفت. پیمان کاظمی نژاد مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان اظهار کرد: شهردار پیشنهادی مسجدسلیمان که از سوی […]

سایت خبری شهر اولین ها// مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان گفت: شهردار پیشنهادی شورای شهر مسجدسلیمان مورد تائید قرار نگرفت.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان گفت: شهردار پیشنهادی شورای شهر مسجدسلیمان مورد تائید قرار نگرفت.

پیمان کاظمی نژاد مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان اظهار کرد: شهردار پیشنهادی مسجدسلیمان که از سوی شورای شهر معرفی شده بود، مورد تایید قرار نگرفت.

وی افزود: فرد معرفی شده برای تصدی شهرداری مسجدسلیمان حائز شرایط لازم برای شهردار شدن را نداشت.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان عنوان کرد: شورای شهر مسجدسلیمان باید هر چه سریع تر گزینه جدید خود را معرفی کند که به نظر می رسد در حال انجام این کار نیز هستند.

شورای شهر مسجدسلیمان در جلسه ۱۲ آبان‌ماه امسال خود، مهندس کوروش حاجت پور را برای با ۶ رای موافق به عنوان شهردار انتخاب کرده بود.

طبق قانون، شهرداری می تواند به مدت سه ماه به صورت سرپرستی اداره شود و در این مدت باید شورای شهر نسبت به انتخاب و معرفی شهردار اقدام نماید./ تابناک