شورای شهر مسجدسلیمان در صدد انتخاب شهردار جدید
شورای شهر مسجدسلیمان در صدد انتخاب شهردار جدید

سایت خبری شهر اولین ها// مدیركل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان گفت: شهردار پیشنهادی شورای شهر مسجدسلیمان مورد تائید قرار نگرفت. مدیركل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان گفت: شهردار پیشنهادی شورای شهر مسجدسلیمان مورد تائید قرار نگرفت. پیمان كاظمی نژاد مدیركل امور شهری استانداری خوزستان اظهار كرد: شهردار پیشنهادی مسجدسلیمان که از سوی […]

سایت خبری شهر اولین ها// مدیركل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان گفت: شهردار پیشنهادی شورای شهر مسجدسلیمان مورد تائید قرار نگرفت.

مدیركل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان گفت: شهردار پیشنهادی شورای شهر مسجدسلیمان مورد تائید قرار نگرفت.

پیمان كاظمی نژاد مدیركل امور شهری استانداری خوزستان اظهار كرد: شهردار پیشنهادی مسجدسلیمان که از سوی شورای شهر معرفی شده بود، مورد تایید قرار نگرفت.

وی افزود: فرد معرفی شده برای تصدی شهرداری مسجدسلیمان حائز شرایط لازم برای شهردار شدن را نداشت.

مدیركل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان عنوان كرد: شورای شهر مسجدسلیمان باید هر چه سریع تر گزینه جدید خود را معرفی كند که به نظر می رسد در حال انجام این کار نیز هستند.

شورای شهر مسجدسلیمان در جلسه 12 آبان‌ماه امسال خود، مهندس کوروش حاجت پور را برای با 6 رای موافق به عنوان شهردار انتخاب کرده بود.

طبق قانون، شهرداری می تواند به مدت سه ماه به صورت سرپرستی اداره شود و در این مدت باید شورای شهر نسبت به انتخاب و معرفی شهردار اقدام نماید./ تابناک