عضو ه‍یأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات خوزستان معرفی شد
عضو ه‍یأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات خوزستان معرفی شد
نماینده شادگان از طرف قالیباف به عنوان عضو ه‍یأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات خوزستان معرفی شد.

 نماینده شادگان از طرف قالیباف به عنوان عضو ه‍یأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات خوزستان معرفی شد.

 به گزارش عصر اولین ها، حجت الاسلام مجید ناصری نژاد نماینده مردم شادگان از طرف محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو هیأت اختلاف و رسیدگی به شکایات استان خوزستان معرفی شد.

هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به عضویت و ریاست استاندار، و عضویت رییس کل دادگستری استان، یک نفر از اعضای شورای استان و دو نفر از نمایندگان استان مربوطه در مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به شکایات از شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می شود.