محکومیت دو واحد صنعتی در اندیکا به دلیل عدم مدیریت پسماند و آلایندگی محیط زیستی
محکومیت دو واحد صنعتی در اندیکا به دلیل عدم مدیریت پسماند و آلایندگی محیط زیستی
دو واحد صنعتی در اندیکا به دلیل عدم مدیریت پسماند و آلایندگی محیط زیستی محکوم شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اندیکا از محکومیت قضایی دو واحد صنعتی به دلیل عدم مدیریت پسماند و ایجاد آلایندگی محیط زیستی خبر داد.

به گزارش عصر اولین ها، احمد طهماسبی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اندیکا با اعلام این خبر بیان داشت: دو واحد صنعتی به دلیل عدم مدیریت صحیح پسماندهای تولید شده و ایجاد آلایندگی محیط زیستی به واسطه آتش زدن بقایای گیاهان با شکایت اداره حفاظت محیط زیست اندیکا با حکم دادگاه محکوم شدند.

وی افزود: عدم مدیریت صحیح پسماند واحدهای صنعتی از جمله مهم ترین چالش های محیط زیستی است که تهدیدی جدی علیه بهداشت عمومی محسوب می شود و براین اساس مستندات و گزارش های تخصصی بهمراه بازدید میدانی از جمله اولویت ها در تشکیل پرونده قضایی و پیگیری بود.