محیط زیست اولویت آخر شهردار مسجدسلیمان هم نیست
محیط زیست اولویت آخر شهردار مسجدسلیمان هم نیست

بحران سایت دفن زباله و احتمال مجازات حبس در انتظار شهردار مسجدسلیمان /آوار نخاله های ساختمانی بر سر معابر شهری/ سردرگم در طرح ساماندهی احشام سرگردان و سگهای بلاصاحب/ لزوم تشکیل اداره محیط زیست و توسعه پایدار شهری در شهرداری

عصر اولین ها// با وجود گذشت حدود ۵ ماه از حضور شهردار جدید مسجدسلیمان تاکنون اقدام مشخص و برجسته ای در راستای تحقق اهداف محیط زیستی شهرداری مسجدسلیمان انجام نگرفته است. از طرفی مولایی با معرفی مشاور محیط زیستی خود اذعان داشته که جزو معدود شهرداری های دارای مشاور محیط زیستی در سطح استان است. در حالی که جایگاه مشاور و نقش آن در اتخاذ تصمیمات مربوطه شکلی فانتزی یافته و نظرات ارائه شده در این خصوص تاکنون قابلیت اجرایی نداشته است. از طرفی اعلام شکایت علیه شهرداری مسجدسلیمان بعلت وضعیت بحرانی سایت دفن زباله مسجدسلیمان و تهدید علیه بهداشت عمومی در دادسرای شهرستان در انتظار صدور دستور قضایی است و می تواند مجازات حبس برای شهردار مسجدسلیمان را در پی داشته باشد.
به گزارش عصر اولین ها، با معرفی مشاور محیط زیستی شهردارانتظار می رفت تا اقدامات و عملکرد شهرداری مسجدسلیمان در دوره حضور پیمان مولایی در مقایسه با شهرداران پیشین به شکلی ملموس تفاوت یابد. با این حال وضعیت بحرانی محیط زیست شهری در حوزه عملکردی شهرداری مسجدسلیمان موجب شده تا نگرش شهردار شهرستان به محیط زیست را رویکردی فانتزی جلوه نماید. با نگاهی به مهمترین چالش های محیط زیستی شهری در حوزه کاری شهرداری مسجدسلیمان می توان گفت که وضعیت نابسامان و عدم برنامه مدون برای رفع این معضلات از سوی شهرداری همچنان ادامه دارد.
بحران سایت دفن زباله و احتمال مجازات حبس
انتشار گزارشی از وضعیت بحرانی سایت دفن زباله مسجدسلیمان طی هفته های گذشته موجب شد تا نگاهها بیش از پیش به این بحران محیط زیستی مسجدسلیمان معطوف شود. هر چند مولایی شهردار مسجدسلیمان از اماده شدن مطالعات طرح جامع پسماند مسجدسلیمان جهت ارائه به کارگروه پسماند استان خبر داده بود. با این حال تشدید میزان آلودگی محیط زیستی سایت دفن زباله طی روزهای اخیر و افزایش میزان بیماری ها و تهدید علیه بهداشت عمومی شهروندان موجب شد تا شکایتی در این خصوص علیه شهرداری در دادسرای مسجدسلیمان مطرح شود. این پرونده هم اکنون در مرحله بررسی و صدور دستور قضایی قرار گرفته و احتمال صدور هر گونه دستور از جمله مجازات حبس برای شهردار مسجدسلیمان نیز گمان می رود. هر چند که عدم راهبرد صحیح شهرداری در خصوص سایت دفن زباله طی سال های اخیر وضعیت پسماند شهری مسجدسلیمان را بعنوان چالش بزرگ محیط زیستی بیش از گذشته بحرانی تر ساخته است.
آوار نخاله های ساختمانی بر سر معابر شهری
از دیگر بحران های محیط زیستی مسجدسلیمان که طی ماههای اخیر شدت یافته افزایش تخلیه نخاله های ساختمانی در معابر و کناره خیابان ها به واسطه ساخت و سازهای شهری در مسجدسلیمان بوده است. موضوعی که می توانست با اقدامات اصولی و برنامه ریزی صحیح شهرداری مسجدسلیمان مدیریت شود. از جمله این اقدامات می توان به برخورد قانونی با متخلفین تخلیه نخاله مستند به ماده ۱۶ و ۲۰ قانون مدیریت پسمانداشاره داشت. همچنین نصب دوربین شناسایی و پلاک خوانی در مناطقی از شهر که مستعد تخلیه نخاله ها به شمار می روند، ساماندهی تمامی خودروهای فعال حمل نخاله ساختمانی با صدور کارت شناسایی تردد و تعیین محل های خاص جهت تخلیه نخاله های ساختمانی و انجام فرآیند تفکیک و بازیافت آن ها از دیگر مواردی است که می تواند در مدیریت صحیح نخاله های ساختمانی تأثرگذار باشد.

سردرگم در طرح ساماندهی احشام سرگردان و سگهای بلاصاحب

با افزایش تعداد سگ های بلاصاحب واحشام سرگردان در سطح شهر و محلات مختلف تاکنون شهرداری برنامه خاصی در این خصوص عملی نساخته است. هر چند که دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﮕﮫﺎی بلاصاحب مصوب پاییز ۸۷  راهبرد صحیحی در این خصوص به شمار می رود و علاوه بر آن می توان با اقدامات تنبیهی برای صاحبان احشام سرگردان اقداماتی برای ساماندهی انان عملی نمود اما شهرداری مسجدسلیمان همچنان در این خصوص سردرگم و فاقد برنامه نشان داده است. افزون بر این گسترش میزان نارضایتی شهروندان از تعدد احشام سرگردان در معابر عمومی، پارک ها و فضای سبز شهری و نیز مخاطراتی که سگ های بلاصاحب برای عموم بویژه کودکان دارد موجب شده تا این موضوع نیز از دیگر موارد مهم تهدید بهداشت و سلامت عمومی بشمار رود. موضوعی که با غفلت شهرداری ادامه دارد.
لزوم تشکیل اداره محیط زیست و توسعه پایدار شهری در شهرداری
با تمام آن چه گفته شد موارد دیگری از جمله ساماندهی آب های سطحی، توسعه فضای سبز شهری، استاندارد سازی وضعیت کشتارگاه شهرداری، ساماندهی مشاغل مزاحم شهری و اصناف و … در حوزه محیط زیست شهری نیز وجود دارد که موجب شده حساسیت مقوله محیط زیست را در شرح وظایف شهرداری مهم تر جلوه دهد. موضوعی که می تواند زمینه ساز تشکیل اداره محیط زیست و توسعه پایدار شهری در شهرداری مسجدسلیمان شود. بدون شک با تحقق این موضوع پیگیری اولویت های محیط زیست شهری می تواند با نگاهی تخصصی و کارشناسی مورد پیگیری قرار گیرد. مقوله ای که این روزها با توجه به گسترش مشکلات محیط زیست شهری از اهمیت بیشتری برخوردار شده و می تواند بعنوان یکی از برنامه های اصلی شهردار مسجدسلیمان در اولویت اجرا قرار گیرد.
با تمام آن چه گفته شد عدم اجرای اقدامات محیط زیستی شهرداری مسجدسلیمان طی ماههای اخیر موجب شده تا عملکرد ضعیف و پرانتقادی به شهردار مسجدسلیمان وارد سازد. موضوعی که جایگاه مشاور محیط زیستی شهردار را به نقشی فانتزی و فرمالیته تبدیل نموده و در عمل نیز نشان می دهد که محیط زیست جزو اولویت های آخر شهردار نیز محسوب نمی شود. با این باید دید طی هفته های آتی رویکرد شهردار مسجدسلیمان نسبت به چالش های محیط زیستی حیطه وظایف شهرداری چگونه خواهد بود و چه برنامه هایی برای رفع آن ها اندیشه خواهد شد.