مطالبه ۸ میلیارد ریالی محمود فکری از نفت مسجدسلیمان
مطالبه ۸ میلیارد ریالی محمود فکری از نفت مسجدسلیمان
کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال در پرونده شکایت محمود فکری از باشگاه نفت مسجد سلیمان به سود سرمربی سابق این باشگاه رای داد.

در رای کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال این چنین آمده است: در پی شکایت محمود فکری از باشگاه نفت مسجد سلیمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۷ میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۶۶ میلیون و ۵۲۲ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. هم چنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به مبلغ ۶۱۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

محمود فکری در مقاطع مختلفی رهبری تیم نفت مسجد سلیمان را برعهده گرفت. او یک بار موفق به هدایت این تیم از لیگ یک به لیگ برتر شد و بعد از جدایی از استقلال هم با حضور در مسجد سلیمان موفق شد سهمیه این تیم را در لیگ برتر حفظ کند. اما فصل گذشته حضور این مربی در تیم نفت موفقیت آمیز نبود و در نهایت با نظر این باشگاه از کار برکنار شد. به هر صورت بر اساس رای صادره از سوی کمیته وضعیت باشگاه نفت مسجد سلیمان باید مطالبات معوقه این مربی را پرداخت کند.