معضل فاضلاب به ادارات شهرستان مسجدسلیمان هم کشیده شد … !؟ + تصاویر
معضل فاضلاب به ادارات شهرستان مسجدسلیمان هم کشیده شد … !؟ + تصاویر

سایت خبری شهر اولین ها// پس از آنکه معضل قدیمی و کهنه فاضلاب شهرستان مسجدسلیمان در بسیاری از محلات موجب نارضایتی شهروندان شده بود و پای مدیرعامل شرکت آبفای خوزستان را نیز به مسجدسلیمان کشانید ، این معضل گویا جدیداً به ادارات شهرستان تسری پیدا کرده است. به گزارش سایت خبری شهر اولین ها، چند […]

سایت خبری شهر اولین ها// پس از آنکه معضل قدیمی و کهنه فاضلاب شهرستان مسجدسلیمان در بسیاری از محلات موجب نارضایتی شهروندان شده بود و پای مدیرعامل شرکت آبفای خوزستان را نیز به مسجدسلیمان کشانید ، این معضل گویا جدیداً به ادارات شهرستان تسری پیدا کرده است.

به گزارش سایت خبری شهر اولین ها، چند روزی از نشت فاضلاب اداره تعاون،کار و امور اجتماعی شهرستان می گذرد و کارجویان و شهروندانی که به این اداره مراجعه می کنند با نشت فاضلاب در ورودی اداره مواجه خواهند شد که صحنه های نامطبوع و بدی را رقم زده است. متأسفانه گویا مشکل فاضلاب بصورت یک اپیدمی در نقاط مختلف مسجدسلیمان در آمده است تا جایی که حتی ادارات و نهادهای دولتی نیز از این مشکل در امان نمانده اند.

با این حال امیدواریم تا با تدبیر جدی متولیان اداره مزبور هرچه زودتر این مشکل برطرف شده تا لااقل کارجویان و شهروندانی که به اداره مراجعه نمایند با نشت فاضلاب و بوی این پدیده ی مأنوس !!!! مواجه نشوند…

IMG-20160514-WA0029IMG-20160514-WA0031IMG-20160514-WA0033IMG-20160514-WA0034