نامگذاری ۴۰ مورد معابر بدون نام در اهواز
نامگذاری ۴۰ مورد معابر بدون نام در اهواز
جلسه شورای نامگذاری معابر سطح شهرداری منطقه هفت با حضور اعضای شورای نامگذاری کلانشهر اهواز برگزار شد.

جلسه شورای نامگذاری معابر سطح شهرداری منطقه هفت با حضور اعضای شورای نامگذاری کلانشهر اهواز برگزار شد.

در این جلسه برخی از معابر سطح شهرداری منطقه هفت که بدون نام بودند مورد بررسی اعضای شورای نامگذاری شهرداری اهواز قرار گرفت و نام‌های متناسب با آن‌ها از سوی اعضا مطرح و انتخاب شد.

این معابر واقع در محلات حصیرآباد، سپیدار و منبع آب و در نواحی سه و چهار شهرداری منطقه هفت قرار داشتند.

گفتنی است در این جلسه ۴۰ مورد معابر شامل کوچه، بلوار و فرعی‌های بدون نام، نامگذاری شد و دو مورد از معابر منطقه ۲ و ۸ شهرداری به نام شهدا مزین شد.

همچنین در خصوص معابر بدون تابلو نیز مقرر شد تا مناطق هشتگانه نسبت به شناسایی و ارسال لیست به اداره ارتباطات شهرداری اهواز اقدام کنند و با نماینده سازمان زیباسازی در خصوص چگونگی ساخت تابلو‌ها بحث و تبادل نظر شد.

  • منبع خبر : صدا و سیما