نشست هم اندیشی گروه خیریه گنجه پشتیبان پیشکسوتان ورزش مسجدسلیمان
نشست هم اندیشی گروه خیریه گنجه پشتیبان پیشکسوتان ورزش مسجدسلیمان

شهر اولین ها// نشست هم اندیشی اعضای هسته مرکزی گروه گنجه پشتیبان پیشکسوتان ورزش در مسجدسلیمان برگزار شد. به گزارش شهر اولین ها،نشست هم اندیشی اعضای هسته مرکزی گروه خیریه گنجه در مسجدسلیمان برگزار شد و در خصوص مسائل مختلف گروه به بحث و تبادل نظر پرداخته شد. در ابتدا دکتر فرزاد نژاد بهادری موسس […]

شهر اولین ها// نشست هم اندیشی اعضای هسته مرکزی گروه گنجه پشتیبان پیشکسوتان ورزش در مسجدسلیمان برگزار شد.

به گزارش شهر اولین ها،نشست هم اندیشی اعضای هسته مرکزی گروه خیریه گنجه در مسجدسلیمان برگزار شد و در خصوص مسائل مختلف گروه به بحث و تبادل نظر پرداخته شد. در ابتدا دکتر فرزاد نژاد بهادری موسس گروه به بیان اقدامات اخیر در خصوص پیگیری های امور مربوط به ایجاد مستمری ماهانه دو تن از پیشکسوتان فوتبال شهرستان پرداخت. علاوه بر این نام نفرات دیگری از طریق پیشکسوتان حاضر در نشست جهت بررسی وضعیت عمومی و نحوه حمایت گروه گنجه از آنان مطرح شد و مقرر گردید تا ضمن پیگیری بیشتر شرایط عمومی آنان از طریق همیاران پیشکسوت در نشست بعدی موارد مطرح و جهت انجام امورات حمایتی مصوب گردد. در این نشست همچنین ضمن نفرات هیأت موسس و اعضای هیأت مدیره گروه گنجه جهت طی مراحل اداری ثبت، رضا احمدپور خانی از پیشکسوتان ورزش شهرستان و مدیر پیشین امور ورزش شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان بعنوان سرپرست موقت گروه خیریه گنجه معرفی گردید.

گفتنی است گنجه، یک گروه خیریه متشکل از پیشکسوتان رشته های مختلف ورزشی و خیرین دوست دار ورزش مسجدسلیمان است که برای حمایتِ مالی و معنوی از ورزشکاران، پیشکسوتان و نام اوران ورزش شهرستان مسجدسلیمان و حومه که از بضاعت مالی کافی برخوردار نیستند، تلاش می کند.