هشتِ بهشت
هشتِ بهشت

عصر اولین ها// سانحه بالگرد رئیس جمهور و هیئت همراه تصدیق دوباره ای از آیه شریفه سوره آل عمران بود که «هرگز گمان مبر کسانى که در راه خدا کشته شدند، مرده اند! بلکه زنده اند، و نزد پروردگارشان روزى داده مى شوند». آیت ا… رئیسی هشتمین رئیس جمهور کشور بود، به خادم الرضا (ع) […]

عصر اولین ها// سانحه بالگرد رئیس جمهور و هیئت همراه تصدیق دوباره ای از آیه شریفه سوره آل عمران بود که «هرگز گمان مبر کسانى که در راه خدا کشته شدند، مرده اند! بلکه زنده اند، و نزد پروردگارشان روزى داده مى شوند». آیت ا… رئیسی هشتمین رئیس جمهور کشور بود، به خادم الرضا (ع) مشهور بود و در سالروز ولادت هشتمین امام شیعیان در مسیر خدمت به شهادت رسید که این خبر بصورت رسمی در ساعت هشت صبح روز دوشنبه اعلام شد.

هر چند «دولت مردمی ایران قوی» شعار انتخاباتی دولت سیزدهم بود اما در مدت استقرار کابینه، این شعار رنگ واقعیت به خود گرفت و به عینه دولت در میان مردم و در کنار مردم بود. دردها را گوش فرا داد و با جانِ دل پذیرای هر رویداد و واقعه بود. اکنون نامی ماندگار از رئیس جمهور مردمی باقی مانده با خاطراتی که پیر و جوان در اقصی نقاط کشور تجربه کرده اند. پیش از این نیز در عدالت ورزی نامی به یادگار گذاشت و لبخند سخاوتمندانه اش، آرامشی بود بر دشواری های مسیر…

اکنون بر کالبد تقویم نامش با «هشت» عجین شده و هرچند حیات مادی خاتمه یافته اما این سانحه تلخ احیاگر «جنس مردمی اش» در یادهاست. با دستی بر بلندای میهن و پیشانی منور از بوسه های حاج قاسم، که امروز میهمان یار دیرین و اسوه ی شجاعت شده است.

واژه ها را اگر فرو برده در شوک می پنداریم، حق دارند که به دشواری در کنار هم ردیف می شوند؛ قافیه ها سقفی برای اندوه ترسیم نکرده اند که وسعت اشکبارترین روزها را هم یارای مقابله نیست…

آری؛ تا دیروز مقامی به اقدام و عمل تا در کنار مردم ماندن اش را شبیه نبود و از امروز، هیچ ذهنی تصویر ماندگار روایت اشتیاق خدمتگزاری اش را به قاب فراموشی می سپرد…