همه از این رسم پر خطر ضرر می کنیم
همه از این رسم پر خطر ضرر می کنیم
در مذمت رسم تیراندازی در مراسمات همه از این رسم پر خطر ضرر می کنیم .

عصر اولین ها// محمدرضا مکوندی: تیرهای سرگردانی که مصداق تیر غیب هستند بیگناهان فروانی که با این تیراندازی های بی هدف با تلخکامی طومار زندگیشان به پایان رسید چبه کام مرگ رفته و عده دیگر نا خواسته مجروح .
شادی جمعیت انسانی حاضر در عروسی بواسطه این تیراندازی های بی منطق افراد خودنما و هیجان طلب به عزا کشیده شد و فراوان دیده ایم مراسمات عزا که با تیراندازی های بی حا به داغ مضاعف بدل شد .
روزگاری تفنگ در دست مردان ایلات مختلف سرزمین پرافتخار ایران با تاریخی مملو از فراز نشیب وسیله ای برای دفع تجاوز بیگانگان به کشور بود.
تفنگ در فرهنگ عشایر و ازجمله فرهنگ مردمان لر چنان نفوذ و جایگاهی پیدا کرد که نمادی از اعتبار و حیثیت شد.اشعاری که همیشه در شادی وشیون؛شادکامی ها و ناکامی ها دراین قوم در طول دهه ها سروده شد همواره تفنگ شاه بیت این سروده ها به شمار می رفت و می رود.
 تفنگ دردت به جونم     
       تفنگ بی تو نمونم 
  تفنگ تا تونه دارم غم ندارم ای برارم 
      رقیق روز روشن شو تارم
وابستگی جامعه لر به تفنگ از یکسو بعلت روحیات جنگاوری و حماسه سازی این قوم شجاع است واز سوی دیگر به خاطر سکونت در منطقه زاگرس با طبیعت خشن و حیوانات وحشی و نیز تامین امنیت خانواده در مقابل دزدان و…می باشد
اما متاسفانه حالا تفنگ حالا درمراسمات عرا وشادی استفاده می شود این کار عده ای در تیراندازی کردن در مراسمات بخصوص عشایری ریشه تاریخی ندارد و علتش را در روحیه تفاخر و برتری طلبی برخی افراد باید جستجو کرد.
در بختیاری بررسی متون تاریخی نشان می دهد سنت ریشه دار به نام تیراندازی در مراسمات شادی و شیون نداریم ؛ نهایتا با مرگ یک بزرگمرد طایفه آیین کتل اجرا می شد و در مراسم متوفا اسلحه متوفا بر اسب کتل آویزان می شد.
رسم غلط تیراندازی در تجمعات انسانی بارها باعث مرگ افراد بیگناه و حتی داماد شده است و اختلافات بین طوایف را بوجود آورده ؛ برای به حداقل رساندن این مشکل چه باید کرد:
اول:قانون باید قاطعانه در این خصوص اجرا شد شورای تامین استان مصوب کند هرکس به هر نوعی در مراسمات شادی وشیون اسلحه حمل کند ((حتی اگر شلیک هم نکند .)) بعلت ایجاد تشویش در عموم بعلت ترس از تیراندازی احتمالی و اخلال در امنیت علاوه بر مجازات های مصرح در قانون؛ مادام العمر از تایید صلاحیت جهت اخذ مجوز سلاح از مراجع قانونی محروم و اسلحه وی نیز مصادره گردد.
دوم: این باور قالب است که درصورت بروز اتفاق ناگوار منجر به مرگ یا جرح افراد براثر تیراندازی در مراسمات با وساطت فامیل شاکی موفق به جلب رضایت و این اخذ رضایت عاملی تشویقی جهت تداوم این خطا است بهتر است با این موضوع قاطعانه برخورد و متهم تنبیه قانونی گردد .
سوم: بزرگان طوایف در جلسات مختلف طایفه و قبیله این عمل یعنی تیراندازی را محکوم و اعلام کنند در هر مراسمی که برخلاف مصالح عموم تیراندازی شود شرکت نمی کنند یا مراسم را ترک می کنند.
چهارم:فرهنگ سازی پیرامون حایگزینی یک عمل ارزشمند به نیت پاسداشت رخداداد پیوند عروسی یا گرامیداشت متوفا با کاشت نهال درخت به جای تیراندا ی
پنجم؛ اجرای طرح های ضربتی جمع آوری سلاح های غیر مجاز در استان توسط مراجع قانونی
ششم:گاهی اوقات این بدعت غلط از سوی صاحبان مراسمات بخصوص برای اعتبار بخشی به متوفا صورت می گیرد که صاحب عزا هم به نوبه خود در برابر ارتکاب این عمل محرمانه باید مسئولیت بپذیرد و مانع گردد.
هفتم؛ خوانندگان و سوگینه خوان ها درمراسمات عزا و عروسی هم با خواندن اشعار احساسی و تحریک آمیز در تیراندازی در مراسمات نقش آفرینی خطر ناک ایفاء می کنند بهتر است در جلسات آموزشی ناجا با خوانندگان و سوگینه خوان ها پیرامون خودداری از قرائت اشعار نحریک آمیز و تذکر به عدم استفاده از اسلحه توصیه لازم صورت پذیرد.