ورود دادستان مسجدسلیمان به پروژه آسفالت بی کیفیت و غیراستاندارد شهرداری در کولرشاپ
ورود دادستان مسجدسلیمان به پروژه آسفالت بی کیفیت و غیراستاندارد شهرداری در کولرشاپ
دادستان مسجدسلیمان گفت: خط قرمز دادستانی در مسجدسلیمان دفاع از حقوق عامه است و در زمینه برخورد با متخلفین و حیف و میل کنندگان بیت المال با هیچ کس مماشات نخواهد کرد.

به گزارش عصر اولینها در روزهای گذشته عملیات آسفالت انجام شده منطقه کولرشاپ توسط شهرداری مسجدسلیمان،بدلیل عدم کیفیت و زیرسازی لازم اعتراضات مردمی را در فضای مجازی و حقیقی بدنبال داشته است.

همین اعتراضات مردمی به عدم کیفیت آسفالت انجام شده،سبب شد تا دادستان مسجدسلیمان به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود و از نزدیک در محل مورد نظر حضور پیدا کند.

در این راستا رحمان بن سعید دادستان مسجدسلیمان از بازداشت دوتن از معاونین شهرداری مسجدسلیمان،ناظر و پیمانکار پروژه بدلیل حیف و میل بیت المال در این شهرستان خبر داد.

وی گفت:خط قرمز دادستانی در مسجدسلیمان دفاع از حقوق عامه است و در زمینه برخورد با متخلفین و حیف و میل کنندگان بیت المال با هیچ کس مماشات نخواهد کرد.