بهبود شرایط تولید در پتروشیمی مسجدسلیمان مستلزم بکارگیری نیروهای متعهد
بهبود شرایط تولید در پتروشیمی مسجدسلیمان مستلزم بکارگیری نیروهای متعهد

عصر اولین ها// محمد رستمی: آرزوی دیرینه مردم شهری که تاریخچه صنعت نفت کشور و خاورمیانه محسوب میشود حالا چند وقتی است با اتفاقات و حواشی که در آن بوجود – می آورند به یکی از شرکتهای پرحاشیه استان خوزستان تبدیل شده است ، موضوعاتی همچون مرگ و میر سریالی احشام حاشیه آن که از […]

عصر اولین ها// محمد رستمی: آرزوی دیرینه مردم شهری که تاریخچه صنعت نفت کشور و خاورمیانه محسوب میشود حالا چند وقتی است با اتفاقات و حواشی که در آن بوجود –
می آورند به یکی از شرکتهای پرحاشیه استان خوزستان تبدیل شده است ،
موضوعاتی همچون مرگ و میر
سریالی احشام حاشیه آن که از ماه گذشته دوبار اتفاق افتاده شیرینی احداث آنرا به تلخی کام دامداران ساکن در اطراف آن مبدل ساخته .
به نظر می‌رسد وقوع اتفاقاتی از این دست حاصل اعتماد بیش از حد مدیر عامل و سپردن امور به اشخاصی است که سالهاست بخاطر لابی های سیاسی جایگاههایی را اشغال کرده اند که حق آنها نیست .
گویا حالا پتروشیمی مسجدسلیمان ایستگاه آخر بازیها وبده و بستانهای سیاسی آنها شده !؟!؟!؟ که باید منتظر اتفاقات و حواشی دیگری از این مجتمع نوپا باشیم .

موضوع بکار گیری بیش از حد نیروهای کاری از یک طایفه خاص در پتروشیمی مسجد سلیمان این شائبه را در اذهان بوجود می آورد که اینجا پتروشیمی است ؟؟ یا یک دور همی خانوادگی ؟؟؟؟
با وضعیت پیش آمده بیم آن میرود دیگر طوایف شهر نیز برای رفع مشکل اشتغال فرزندانشان درخواست احداث مجتمع پتروشیمی داشته باشند که بعید هم نیست !!!
به نظر می‌رسد با توجه به اینکه بخشی از اعتبار ساخت این مجتمع بزرگ از محل اعتبارات صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت گردیده وجزو دارایی های بیت المال محسوب میگردد ، شرایطی فراهم گردد تا با ورود وزارت کار ، بکار گیری نیرو در این مجتمع بر اساس لیاقت و توانمندی افراد صورت گیرد نه طایفه وباند بازی های سیاسی !!!
موضوعی که با یک کنکاش مختصر ،امکان رد یابی اتفاقات رخ داده در آن وجود دارد و مدیر عامل محترم باید هر چه زودتر با پاکسازی نیروهای حاشیه ساز شرایط را برای تولید ورسیدن به ظرفیت اسمی مجتمع فراهم و با بکار گیری نیروهای متعهد و بدون وابستگی سیاسی شرایط را برای اتفاقات خوب در این مجتمع مهیا سازد .

  • نویسنده : محمد رستمی