پست های خودخوانده در باشگاه نفت مسجدسلیمان و لزوم ساختارسازی بر اساس چارت سازمان لیگ
پست های خودخوانده در باشگاه نفت مسجدسلیمان و لزوم ساختارسازی بر اساس چارت سازمان لیگ

پست های خودخوانده در باشگاه نفت مسجدسلیمان لزوم ساختارسازی بر اساس چارت سازمان لیگ را پراهمیت تر جلوه نموده است.

عصر اولین ها//آرین حاتمی غریبوند: در این که تیم نفت مسجدسلیمان انگیزش و هیجان برای جوانان شهر محروم مسجدسلیمان به دنبال دارد شکی نیست اما نبود چارت و ساختاری مشخص باعث شده است هر کسی در فضای مجازی بدون هیچ حکمی داعیه دار منصبی در باشگاه نفت باشد و این موضوع باعث تفرقه در بین هواداران، باندبازی، دشمن ستیزی، درگیری و تشویش در فضای مجازی گردیده است که متاسفانه به فضای حقیقی نیز کشیده شده است.

اگر واقعا ادعا می کنیم موفقیت باشگاه برای ما مهم است و دنبال سهم خواهی و سواستفاده های شخصی نیستیم اجازه بدهیم مهندس یزدی که انصافا از مدیران توانمند فوتبالی کشور هستند و مشاور اجرایی چون مهندس ابوذر شجاعی را در کنار خود می بیند ساختار سازی، تقسیم کار و وظایف را بر اساس سیلابس و چارت سازمان لیگ انجام دهد.

متاسفانه بعضی از هوادارنماها به تیم نفت مسجدسلیمان به عنوان منبع درآمد نگاه می کنند و با شانتاژ رسانه ای در فضای مجازی اهداف شخصی خود را جستجو می کنند که لازم است مدیران تیم و مسئولین شهری به هوش باشند.
خوشبختانه با تلاش های صورت گرفته توسط فرماندار محترم جناب اقای رضایی فاضل سرمربی با دانش جناب اقای مهاجری که واقعا یکی از عوامل اصلی بقای تیم در فصل پیش بودند و مدیران استانی اقای صفرعلی رییسی و اقای خانچی امیدواریم که تیم نفت با یاری هواداران رتبه ای در خور شان مردم مظلوم مسجدسلیمان کسب نماید و چراغ امیدشان به توسعه شهری همچنان روشن بماند.