کاشت ۱۲۰ اصله نهال در کُنارستان کارخانه سیمان کارون
کاشت ۱۲۰ اصله نهال در کُنارستان کارخانه سیمان کارون
120 اصله نهال در کُنارستان تازه تأسیس کارخانه سیمان کارون کاشته شد.

عصر اولین ها// برنامه کاشت نهال در کُنارستان تازه تأسیس کارخانه سیمان کارون برگزار شد.

به مناسبت هفته هوای پاک برنامه کاشت ۱۲۰ اصله نهال در کُنارستان تازه تأسیس سیمان کارون با حضور جمعی از کارکنان و مدیران کارخانه برگزار شد.