کسب جایزه ملی جوانی جمعیت توسط جوان خوزستانی
کسب جایزه ملی جوانی جمعیت توسط جوان خوزستانی
جوان خوزستانی جایزه ملی جوانی جمعیت را کسب نمود.

عصر اولین ها// جوان خوزستانی جایزه ملی جوانی جمعیت را کسب کرد.

به گزارش عصر اولین ها، بهروز امیری دبیر موسسه آینده سازان فردای جوانان در رویداد ملی جوانی جمعیت مورد تقدیر قرار گرفت. در این رویداد ملی ۸ موسسه مردم نهاد وخیریه از سراسر کشور بعنوان تشکل های برتر فعال در حوزه جمعیت انتخاب شدند.