گزارش تصویری توقف نفتی ها در سیرجان
گزارش تصویری توقف نفتی ها در سیرجان

سایت خبری شهر اولین ها// دیدار تیم های فوتبال گل گهر سیرجان ونفت مسجد سلیمان بعدازظهر دوشنبه با نتیجه صفر صفر به پایان رسید.  

سایت خبری شهر اولین ها// دیدار تیم های فوتبال گل گهر سیرجان ونفت مسجد سلیمان بعدازظهر دوشنبه با نتیجه صفر صفر به پایان رسید.