گزینه های بومی برای شهرداری مسجدسلیمان / رزومه + تصاویر
گزینه های بومی برای شهرداری مسجدسلیمان / رزومه + تصاویر
در کنار سایر جوانان بومی که شایستگی مطرح شدن بعنوان گزینه انتخابی شورای شهر برای منصب شهردار را دارا می باشند، برخی از افراد دارای رزومه با اشراف کامل به امورات فنی و عمرانی شهرداری مسجدسلیمان به شرح زیر می باشند:

عصر اولین ها//اخیرا یکی از اعضای شورای شهر مسجدسلیمان گفته است: با توجه به ظرفیتی که در شهرستان مسجدسلیمان وجود دارد، شهردار بومی بهترین گزینه برای مسجدسلیمان است.

با این حال شنیده می شود که برخی گزینه های غیربومی در هفته اخیر با حضور مسجدسلیمان شرایط را بعنوان یکی از گزینه ها بررسی و برنامه های خود را نیز تلویحا بیان داشته اند.
با نگاهی به لیست بلندبالای جوانان بومی و صاحب رزومه مسجدسلیمان گزینه های موفقی بعنوان یک شهرداریچی در شهرهای مختلف به چشم می خورد. گزینه هایی که علاوه بر رشد و ارتقاء در بدنه شهرداری و اشراف کامل به امور توسعه ای و عمران شهری می توانند اعضای شورای شهر را از بن بست تصمیم گیری نجات دهند. البته اگر که هدف شورای شهر انتخاب گزینه بومی صاحب رزومه باشد و به اصطلاح در حرکتی رونالدینیویی گزینه فاقد رزومه با غیربومی را در نهایت معرفی ننماید.
گفتنی است در کنار سایر جوانان بومی که شایستگی مطرح شدن بعنوان گزینه انتخابی شورای شهر برای منصب شهردار را دارا می باشند، برخی از افراد دارای رزومه با اشراف کامل به امورات فنی و عمرانی شهرداری مسجدسلیمان به شرح زیر می باشند:

احمد زمانپور، رییس و عضو شورای شهر مسجدسلیمان، رییس شورای شهرستان، عضو، عضو شورای عالی استان ها، سخنگوی کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری و روستایی شورای عالی استان ها،شهردار سعیدآباد جاجرود

علی رضا کرم زاده، کارشناس ارشد عمران، شهردار شهر میان رود، مدیر عامل سازمان بهسازی و نوسازی کلان شهر اهواز، مسئول عمران شهرداری مسجدسلیمان، شهردار منطقه یک شهرداری(شهرداری باشگاه)، معاون شهرداری منطقه۶ اهواز

علی شجاعی، کارشناس ارشد عمران، اولین شهردار گلگیر در سال ۹۲، شهردار سماله، دو دوره مدیر نمونه شهرستان مسجدسلیمان، رییس کمیسیون سیاست های داخلی و شوراهای جمعیت گام دوم انقلاب استان خوزستان 

-سید یونس احمدپوری، کارشناس ارشد عمران، معاون فنی و عمرانی شهرداری مسجدسلیمان، رییس حراست فرمانداری مسجدسلیمان، رییس بسیج عمران و معماری شهرستان