یک بام و دو هوای استانداری خوزستان در بررسی صلاحیت گزینه های منتخب شهرداری لالی و مسجدسلیمان
یک بام و دو هوای استانداری خوزستان در بررسی صلاحیت گزینه های منتخب شهرداری لالی و مسجدسلیمان
سازمان بازرسی کجایی ؟ دقیقاً کجایی؟

عصر اولین ها// طی نامه شماره 44/42/2240 مورخ 1401/01/29 مدیرکل امور شهری و شوراها به رئیس شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، رسماً اعلام شد که گزینه منتخب شورای شهر مسجدسلیمان فاقد سوابق مدیریت مورد نیاز تصدی سمت شهردار است.

به گزارش عصر اولین ها، علیرغم آن که طی نامه رسمی به شورای شهر مسجدسلیمان اعلام شد که گزینه منتخب فاقد سوابق لازم جهت تصدی سمت شهردار است اما رأی اصرار اعضای شورا موجب شد تا موضوع توسط هیأت حل اختلاف استان مورد بررسی قرار گیرد. با این حال حدود دو هفته از برگزاری جلسه این هیأت نیز می گذرد اما مشخص نیست که تعلل استانداری در ابلاغ نظر نهایی در خصوص گزینه منتخب شورا چیست؟

نکته جالب و تأمل برانگیز این است که فرضعلی علیجانی گزینه منتخب شورای شهر لالی طی نامه شماره 4/002908 مورخ 1400/09/02 مدیرکل فنی و حرفه ای خوزستان دارای بیش از 10 سال سابقه مدیریتی می باشد. این موضوع در جلسه 1400/09/27 هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی استان خوزستان مورد قرار گرفت. هر چند نظر نهایی این هیأت موافقت با صدور حکم فرضعلی علیجانی بعنوان شهردار لالی بود اما در نهایت حکم وی بعنوان شهردار لالی صادر نشد!!!

با تمام این تفاسیر جای پرسش دارد چگونه گزینه منتخب شورای شهر لالی با بیش از10 سال سابقه مدیریت، بعنوان شهردار لالی معرفی نمی شود؟ اما گزینه منتخب شورای شهر مسجدسلیمان که به استناد نامه مدیرکل امور شهری و شوراها فاقد سوابق مدیریتی لازم جهت تصدی سمت شهردار است، همچنان مورد اصرار اعضای شورای شهر است؟

علت تعلل استانداری خوزستان در رد صلاحیت نهایی گزینه منتخب شورای شهر مسجدسلیمان چیست؟

آیا هفت ماه بلاتکلیفی شهرداری و شهروندان مسجدسلیمان کافی نیست؟