یک مسجدسلیمانی؛ اولین کسی که اتومبیل را دوگانه‌سوز کرد…
یک مسجدسلیمانی؛ اولین کسی که اتومبیل را دوگانه‌سوز کرد…

سایت خبری شهر اولین ها// ۵۰ سال پیش مکانیکی در شرکت نفت مسجدسلیمان به نام میرزاعلیشاه باوادی کار می‌کرد که به او «علی چکشی» می‌گفتند. اکثر مسئولان رتبه بالای نفت که خودرو داشتند، اتومبیل خود را برای تعمیر به او می‌سپردند. یبه گزارش سایت خبری شهر اولین ها ، یکی از آن روزها رئیس نفت […]

سایت خبری شهر اولین ها// ۵۰ سال پیش مکانیکی در شرکت نفت مسجدسلیمان به نام میرزاعلیشاه باوادی کار می‌کرد که به او «علی چکشی» می‌گفتند. اکثر مسئولان رتبه بالای نفت که خودرو داشتند، اتومبیل خود را برای تعمیر به او می‌سپردند.

یبه گزارش سایت خبری شهر اولین ها ، یکی از آن روزها رئیس نفت مسجدسلیمان که شخصی آمریکایی بود، با لندرورش از آبادان عازم مسجدسلیمان بود که در مسیر خودرویش خاموش شد. وی به وسیله تنها تلفن موجود از مسجدسلیمان تقاضای مکانیک کرد و خواست علی چکشی در محل حاضرشود. علی چکشی پس از بررسی متوجه شد پمپ بنزین خودرو سوخته و بنزین مکش نمی‌شود. پس از مدتی فکری به سرش زد و سریع سیلندگاز پیک‌نیکی را بیرو ن آورد و پس از ساعتی به رئیس نفت مسجد سلیمان گفت: مستر، اتومبیل شما را موقتا گازسوز کردم و شمامی توانید با خیال راحت به راه خود ادامه دهید.

مستر که بسیار متعجب شده بود، گفت: چگونه این کار را کردی مگر ممکن است؟

علیشاه باوادی با افتخار سر را بلند کرد و گفت: برای یک بختیاری هیچی غیرممکن نیست.

رئیس نفت مسجدسلیمان در این هنگام گفت: اگر این لندرور بدون دردسر مرا به خانه برد، تشویقت می‌کنم وگرنه از شرکت اخراجی!

پس از آن، رئیس شرکت نفت مسجدسلیمان بدون مشکل به شهر رسید تا نخستین خودروی گازسوز شده، در جهان به حرکت درآمده باشد.

مرجع:جام جم