یک نفر رئیس اداره فرهنگ و ارشاد مسجدسلیمان را ارشاد کند
یک نفر رئیس اداره فرهنگ و ارشاد مسجدسلیمان را ارشاد کند
تداوم حضور مدیر غیرساکن اداره فرهنگ و ارشاد مسجدسلیمان و موج نارضایتی اهالی فرهنگ و هنر و اصحاب رسانه این حوزه را با چالشی جدی همراه ساخته که نیازمند تغییر رویکرد اداره کل در این زمینه و حمایت از نیروهای بومی توانمند در حوزه مدیریتی فرهنگ و ارشاد مسجدسلیمان است.

عصر اولین ها// با وجود گذشت ۲۰ ماه از دوره مدیریت جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مسجدسلیمان، عملکرد این اداره در ابعاد مختلف آن گونه که می بایست رضایت بخش نبوده است.

در بعد رسانه و خبرنگاران، تعطیلی دفاتر سرپرستی روزنامه ها و نبود اراده جدی در حمایت از اصحاب رسانه موجب شده تا عملکرد اداره فرهنگ و ارشاد مسجدسلیمان با انتقادی جدی همراه شود. علاوه بر این ضعف در سیاست گذاری رسانه ای و حفظ شأن و جایگاه خبرنگاران و همچنین تبعیض و دعوت گزینشی از اصحاب رسانه در نشست های مختلف از جمله انتقادات جدی به عملکرد اداره فرهنگ و ارشاد مسجدسلیمان است.

در حوزه فرهنگ و هنر نیز با شرایط مطلوب و رو به رشدی مواجه نیستیم. هتک حرمت به برخی مسئولین انجمن های هنری و اهانت های گاه و بیگاه به جامعه فرهنگ و هنر مسجدسلیمان از جمله مواردی است که با واکنش جدی اداره متبوع همراه نشده است. ضمن این که عدم بسترسازی مناسب جهت حمایت از فعالان فرهنگی و هنری شهرستان نیز موجب شده تا کسب موفقیت های مقطعی در حوزه فرهنگ و هنر را نیز به تنها به واسطه تلاش های فردی شاهد باشیم.

منتقل نمودن اداره فرهنگ وارشاد به فرهنگسرای نفتک از دیگر مواردی است که با توجه به عدم مرکزیت منطقه ای نفتک و دشواری دسترسی مکانی برای مراجعین فرهنگی و هنری می تواند آنان را با چالش مواجه سازد. در کنار این موضوع عدم ارتباط صحیح و شفاف با رسانه های مکتوب و مجازی شهرستان و ضعف در حمایت و پیگیری امور اهالی فرهنگ و هنر مسجدسلیمان از جمله انتقادات اساسی به مدیریت ۲۰ ماه اخیر اداره فرهنگ و ارشاد مسجدسلیمان است.

هر چند در سنوات گذشته حضور مدیران بومی و توانمند شهرستان بر مسند ریاست اداره مزبور موجب شده بود تا بهره گیری از نخبگان فرهنگی، هنری ورسانه ای برای راهبرد صحیح امورات فرهنگی و هنری مسجدسلیمان به شکلی رضایت بخش صورت پذیرد. اما تداوم حضور مدیر غیرساکن اداره فرهنگ و ارشاد مسجدسلیمان و موج نارضایتی اهالی فرهنگ و هنر و اصحاب رسانه این حوزه را با چالشی جدی همراه ساخته که نیازمند تغییر رویکرد اداره کل در این زمینه و حمایت از نیروهای بومی توانمند در حوزه مدیریتی فرهنگ و ارشاد مسجدسلیمان است.