رمزگشایی از موج استعفا در حوزه بهداشت و درمان مسجدسلیمان
رمزگشایی از موج استعفا در حوزه بهداشت و درمان مسجدسلیمان
خدمات رسانی صحیح به شهروندان در گرو سلامت اداری و مبارزه با تخلفات در حوزه بهداشت و درمان

عصر اولین ها//  این روزها نام های مختلفی بعنوان گزینه مدیریت شبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان به گوش می رسد.

در حالی که گفته می شود این روزها مدیر شبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان از سمت خود استعفا نموده، پیش از این نیز رئیس بیمارستان ۲۲ بهمن تنها پس از چند ماه حضور، کناره گیری خود را از ریاست اعلام نموده بود. با این حال از گزینه های مختلفی جهت تصدی این دو سمت نام برده می شوند. با این حال طی سال های اخیر چالش های مختلفی در حوزه بهداشت و درمان مسجدسلیمان مطرح بوده است. از آن جمله می توان به پزشک مبتلا به کرونا اشاره داشت که چندین روز مشغول ویزیت بیماران بود. موضوعی که البته بدون پیگیری باقی ماند و خبری در خصوص برخورد با متخلفین منتشر نشد. هر چند قانونگذار مجازات اقدام علیه بهداشت و سلامت عمومی را در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، حبس تا یک سال در نظر گرفته است.

از طرفی حواشی اخیر حوزه بهداشت ودرمان مسجدسلیمان نیازمند بررسی و پیگیری دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت بهداشت ودرمان است. بدون شک ارتقاء سلامت اداری در حوزه بهداشت و درمان با بازرسی و نظارت بیشتر تحقق خواهد یافت و مبارزه با تخلفات و نظارت بیشتر بر اجرای قوانین می تواند در کیفیت بخشی به خدمات حوزه و بهداشت موثر باشد.