علت عدم حضور سه عضو شورای شهر در جلسه انتخاب شهردار چه بود … ؟!
علت عدم حضور سه عضو شورای شهر در جلسه انتخاب شهردار چه بود … ؟!

سایت خبری شهر اولین ها//سه عضو شورای شهر مسجدسلیمان  طی نامه ای به ریاست شورای اسلامی شهرستان  نکاتی را  متذکر شدند و یادآور شدند که هیئت مدیره ی محترم قوانین  را خوب مطالعه کرده زیرا عدم اشراف به قوانین و تشویش اذهان عمومی آن هم در سایت های خبری باعث خدشه وارد کردن به جایگاه […]

سایت خبری شهر اولین ها//سه عضو شورای شهر مسجدسلیمان  طی نامه ای به ریاست شورای اسلامی شهرستان  نکاتی را  متذکر شدند و یادآور شدند که هیئت مدیره ی محترم قوانین  را خوب مطالعه کرده زیرا عدم اشراف به قوانین و تشویش اذهان عمومی آن هم در سایت های خبری باعث خدشه وارد کردن به جایگاه رفیع شورا خواهد شد .
به گزارش سایت خبری شهر اولین ها : متن نامه به شرح زیر می باشد
بسمه تعالی
جناب آقای حاتمی
رئیس شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان
با سلام،
احتراما عطف به نامه شماره ۱۴۵۸/۱۶ مورخ ۰۳/۱۱/۹۴ به استحضار می رساند طبق ماده ۹ آئین نامه اجرایی تشکیلات،انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها،که با صراحت اعلام می دارد: جلسات شورا بعد از اولین جلسه و به صورت عادی هر ماه دوبار در محل شورا تشکیل می شود و در تبصره ذیل آن نیز آمده است شورا در صورت درخواست کتبی فرماندار و یا بخشدار ذی ربط مشتمل بر زمان ، دستور و ضرورت تشکیل جلسه موظف به تشکیل جلسه فوق العاده است و همچنین شورا می تواند به در خواست کتبی شهردار و یا تشخیص خود به صورت فوق العاده تشکیل جلسه دهد لذا هیچ نامی از رئیس شورای شهر در قانون فوق برده نشده است و اشاره به شورا دارد وشورا زمانی می تواند این تشخیص را بدهد که جلسات آن رسمیت داشته ودر جلسه ای رسمی موضوع فوق العاده بودن جلسه مطرح تا به تاثیر اکثریت اعضای شورا نیز برسد چراکه ممکن است موضوع فوق العاده بودن جلسه به تایید اکثریت اعضاء نرسیده و از دستور کار شورا خارج شود لذا از آنجا که جلسه مورخ ۰۳/۱۱/۹۴ آن شورا ی محترم رسمیت نداشته و به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا فاقد وجاهت قانونی بوده و به تبع آن تصمیمات مربوط به جلسه فوق از جمله برگزاری جلسه فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/۹۴ آن شورای محترم نیز خلاف قوانین و مقررات و فاقد و جاهت قانونی است.
در پایان برای چندمین بار به آن هیئت رئیسه محترم متذکر می شوم قوانین و مقررات مربوط به شوراها که یک کتاب ۳۱۹ صفحه ای است را خوب مطالعه کرده زیرا عدم اشراف به قوانین و تشویش اذهان عمومی آن هم در سایت های خبری باعث خدشه وارد کردن به جایگاه رفیع شورا خواهد شد همچنین علم و اطلاع داشتن از قوانین و مقررات مربوط به شوراها از ابتدایی ترین بدیهیات است که یک نماینده مردم برای  ورود به شورای اسلامی شهر بایستی داشته باشد.
جهت اطلاع اعضای محترم  شورای اسلامی شهر و هئیت رئیسه محترم از قانون فوق کتاب آبی رنگ شوراها و شهرداری ها از نگاه قانون ،نویسنده بهزاد افشار و محمد مهدی بابایی صفحه ۱۵۵ ماده ۹ خط دهم . / سپنا

اصل نامه با امضای سه عضو شورا :

SPNA