بیانیه بی سابقه دکتر ناصر سودانی نسبت به تخلفات انتخاب اهواز
بیانیه بی سابقه دکتر ناصر سودانی نسبت به تخلفات انتخاب اهواز
دکترناصر سودانی نامزد دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ازحوزه اهواز، باوی، حمیدیه وکارون در خصوص انتخابات بیانیه ای صادر نمود.

عصر اولین ها// دکترناصر سودانی نامزد دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ازحوزه اهواز، باوی، حمیدیه وکارون در خصوص انتخابات بیانیه ای صادر نمود. متن بیانیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مردم شریف شهرستان های اهواز ،باوی ، حمیدیه وکارون

سلام علیکم

وظیفه خود می دانم مراتب تشکرخویش را از حضورتان پای صندوق های رای گیری ابرازنمایم. ومسلماًاین حضورمحاسبات دشمنان درکمین نشسته را بهم می ریزد وقلوب مومنان ودوستداران انقلاب اسلامی وارواح طیبه شهدا و امام شهدا راشادو خرسند می سازد.

اینجانب بدلیل داشتن تجربه نمایندگی موفق درسه دوره پیاپی هفتم و هشتم و نهم وبا پیشنهاد بسیاری از انسانهای بصیر ودلسوز وولایتمدار و به عشق خدمت به مردم درجایگاهی حساس و به منظور افزایش مشارکت مردمی ونیز داشتن برنامه‌های مدون ومتنوع درحوزه های مختلف وباتکیه بر احیای ظرفیت های متعدد و گسترده استان خوزستان وتکمیل کارهایی که از دوره های قبل برزمین مانده ومی تواند چهره استان را ازاین توسعه نیافتگی رهایی بخشدو علاوه برایجاد اشتغال، رفاه وامنیت زمینه درآمدزایی وارزآوری رابه همراه داشته باشد پابه عرصه انتخابات گذاشتم .

حداقل کاری که کردمگفتمان سازی وتشویق مردم برای حضورومشارکت درانتخابات است.علاوه بر آن الگویی ازکاندیدای متکی بر ارزشهای اخلاقی وبدورازفریبکاری وسیاه نمایی وباحفظ موازین قانونی ارائه داده ام.نه باتکیه برپول کثیف ونه برابزار رخنه وتسلط بردست اندرکاران ونه تبلیغات انبوه بازیرپاگذاشتن تمامی مقررات و ضوابط انتخاباتی،ونه بادادن وعده‌های پوچ وغیرقابل انجام ازراههای قانونی،با هزینه ای اندک که عمدتاً ازحساب شخصی ویاکمک دوستان وفادارونزدیک وبستگان مومن بوده،توانستم صدهاوبلکه هزاران رای راکسب نمایم که بایدخاک پای همه این عزیزانی که قلمشان نام بنده را نگاشته ومورداعتمادخویش قرارداده اندتوتیای چشم خودکنم‌.

پس از انتخابات بسیاری ازعزیزان که تماس گرفته اند ابهامات وسؤالاتی داشته که بنده ازپاسخ به آنهادرمانده ام! ازجمله:

۱-آیامسئولان برگزارکننده انتخابات می دانند چه بدعت شومی درامرانتخابات دربیرون شعبه های اخذرای رخ داده است؟( ازخرید وفروش رای وحتی توزیع برنج ومایحتاج معیشتی که آشفته بازاری رابوجود آورده) صحنه های چندش آوری راپدیدارساخته که چهره زیبای نظام مقدس دربرگزاری انتخابات سالم راخدشه دار می نماید.ضروریست دلسوزان قاطعانه وبایستی برای انتخابات آینده دررفع آن چاره وتدبیرجدی بیاندیشند.

۲-حضورعوامل منتسب به یک کاندیدا درتمامی مراحل رای گیری وچینش غیرقابل انکارآنان دربین برگزار کنندگان انتخابات وسفارش کردن آنان به فردخاصی درحین رای نویسی آیا سلامت انتخابات رازیرسؤال نمی برد؟

۳-مراجعه رای دهندگان که هنوزرای نداده اندولی با عدم پذیرش مواجه شده که شما رای داده اید!!چه برداشتی رارقم می زند؟

۴-فعال شدن سامانه رای گیری دربرخی شعبه هاپس ازاتمام مدت زمان رای گیری آنهم شعبه های خلوت که کسی برای رای گیری درصف نبوده واغلب فاقددوربین مداربسته(البته صحت وسقم آن راباید دستگاه نظارتی وبازرسی بررسی نماید)

۵-آیا تخلفات تبلیغاتی وهزینه های فوق العاده سنگین براساس قانون شفافیت مالی وحمایتی،چگونه وتوسط چه نهادوسازمانی قابل رسیدگی وپیگیری است؟

۶- استفاده ازکدملی شهروندان که بابرخی پیمانکاران ویابیمه دهندگان مرتبط هستند بالیست های منتشره درفضای مجازی سوءظن رابرمی انگیزاند (چنین موضوعی بصورت ویژه و ازطریق تماس بابرخی ازافرادقرارگرفته درلیست ویابررسی اثرانگشت ویا بررسی صندوقهای گزارش شده که دههارای بایک یا دو دستخط نوشته شده می توانددرستی یانادرستی گزارش هاراروشن سازد)

گذشتن ازهریک ازاین امور وبی اعتنایی به آنها موجبات دلسردی وبی اعتمادی مردم می‌شودکه تاکنون دها وبلکه صدهانفرباصراحت بیان کرده اند وحتی برخی گفته اندچرا بایدکاربه اینجا برسدکه ارزشهاومصالح عمومی انقلاب ونظام ومردم وکشوربه پای کس یاکسانی اندک،ذبح و مصادره شود؟

امیدوارم پاسخی شفاف و روشن و متقاعدکننده ای داده شود تاسلامت انتخابات که مورد تاکید مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای مدظله الوارف بوده و هست.

در بوته شک و تردید قرار نگیرد و اگر اعتماد عمومی وحق الناسی باید اصل باشد تصمیم انقلابی و اعتماد آفرینی صورت پذیرد تا مردم نرنجند وحساب متخلفان را از پاکان جداببینند.اعاده حیثیت انتخابات با برخورد قانونی امکان پذیر خواهد بود.

مجدداً مراتب تقدیر خویش رابه ویژه از شخصیت های علمی و نخبگانی،خانواده های معزز شهدا و ایثارگران،احزاب وتشکل ها و کانون هاوانجمن هاو اتحادیه ها و همراهان عزیز و اعضای ستادبانوان و آقایان که شبانه روز تلاش کرده اند نثارتان سازم.بنده تا همیشه عمر دعاگوو مدیونتان خواهم بود.

به امید پیوستن انقلاب اسلامی به ظهور امام زمان عج وتشکیل حکومت عدل جهانی وپرده برداشتن از چهره های پلید وشکست دشمنان غدارومکار وتحقق وعده های قرآنی درسرتاسرجهان.

اللهم ارنا الطلعه الرشیده والغره الحمیده.

با آرزوی طول عمرباعزت رهبرحکیم امام خامنه ای.

دکترناصر سودانی نامزد دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ازحوزه اهواز

باوی، حمیدیه وکارون