مسجدسلیمان ،سومین شهر پربارش روزهای اخیر در استان
مسجدسلیمان ،سومین شهر پربارش روزهای اخیر در استان

سایت خبری شهر اولین ها// سامانه بارشی که از دو روز قبل وارد استان خوزستان شده است در شهرستان مسجدسلیمان ۳۲٫۲ میلیمتر بارید تا بعنوان سومین شهر پربارش روزهای اخیر به ثبت برسد. به گزارش سایت خبری شهر اولین ها، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بر اساس اطلاعات ایستگاههای هواشناسی شهر ایذه با ۳۶ و ۸ […]

سایت خبری شهر اولین ها// سامانه بارشی که از دو روز قبل وارد استان خوزستان شده است در شهرستان مسجدسلیمان ۳۲٫۲ میلیمتر بارید تا بعنوان سومین شهر پربارش روزهای اخیر به ثبت برسد.
به گزارش سایت خبری شهر اولین ها، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بر اساس اطلاعات ایستگاههای هواشناسی شهر ایذه با ۳۶ و ۸ دهم میلیمتر، شوش با ۳۴ و ۸ دهم میلیمتر و مسجد سلیمان با ۳۲ و دو دهم میلیمتر در رتبه های بیشترین مقدار بارش قرار دارند.
کورش بهادری با بیان اینکه سامانه بارشی تا بعد از ظهر امروز از خوزستان خارج می شود، افزود: آسمان استان در ۲۴ ساعت آینده نیمه ابری تا قسمتی ابری به تدریج با کاهش ابر، در مناطق مرتفع و کوهستانی با احتمال رگبار پراکنده و مه رقیق صبحگاهی پیش بینی می شود.
در ۲۴ ساعت گذشته آغاجاری با حداکثر ۲۱ درجه سانتیگراد گرمترین و دهدز با یک درجه سانتیگراد سردترین مناطق استان خوزستان بوده اند.