انتخاب کاندیدایی اصلح و کارآمد در گرو مطالبه گری شهروندان
انتخاب کاندیدایی اصلح و کارآمد در گرو مطالبه گری شهروندان

سایت خبری شهر اولین ها// علیرضا اکبری:بزودی حماسه ای عظیم توسط شهروندان رقم خواهد خورد و با حضور پرشور و آگاهانه در پای صندوق های رأی در سرنوشت خود تأثیرگذار خواهند بود… اگر چه احساسات و عواطف انسانی تا حدی در انتخابات و گرایش به کاندیدایی خاص موثر می باشد اما سرنوشت منطقه و شهرستان […]

سایت خبری شهر اولین ها// علیرضا اکبری:بزودی حماسه ای عظیم توسط شهروندان رقم خواهد خورد و با حضور پرشور و آگاهانه در پای صندوق های رأی در سرنوشت خود تأثیرگذار خواهند بود…

اگر چه احساسات و عواطف انسانی تا حدی در انتخابات و گرایش به کاندیدایی خاص موثر می باشد اما سرنوشت منطقه و شهرستان را نبایست تابع احساسات قرار دهیم و با همفکری ، درایت و بررسی همه جانبه نقاط قوت و ضعف نامزدها فرد اصلح را انتخاب کنیم .

مسأله ای که تاکنون به شهرمان لطمه زده و بیم آن می رود که بازهم شهروندان را تحت تأثیر قرار دهد ضایعه عمومی قومگرایی بوده است. بایستی در نظر داشت که گرایش به طیف خاصی که صاحب کاندیدا در انتخابات پیش رو هستند شایسته سالاری و معرفی نماینده ای دلسوز را به حاشیه خواهد برد.

مسجدسلیمان به سبب امکانات اولیه و ایجاد شده در زمینه شهری از دیرباز به نام ” شهر اولین ها ” لقب گرفته اما وضعیت کنونی شهرستان از بسیاری جهات از جمله میزان بالای بیکاری،آمار خودکشی و … این شهر را به شهر آخرین ها تبدیل نموده است.

مسجدسلیمان نماینده ای می خواهد که با حضور پررنگ در مجلس از حق مردم مظلوم شهرستان دفاع کند .این شهر نیاز به تغییرات اساسی دارد و این مقوله مستلزم وجود مردمی مطالبه گر می باشد که به حداقل های زندگی و روزمره دلخوش نباشند؛ چرا که مردم شایسته و لایق مسجدسلیمان استحقاق شرایط و وضعیت مکانی بهتر از این را دارند…

با تمام این تفاسیر امیدواریم تا با افکاری روشن و آگاهی کامل در پای صندوق های رأی حماسه ای دیگر را رقم بزنیم و با انتخاب کاندیدایی دلسوز و توانمند بار دیگر امید و شادی در بین جوانان شهرم شاهد باشیم.