فولاد اکسین خوزستان را به مدیران جوان و خلاق بسپارید …
فولاد اکسین خوزستان را به مدیران جوان و خلاق بسپارید …

شهر اولین ها//شرکت فولاد اکسین خوزستان که روزی در خاورمیانه دارای برند و اعتباری بود، متاسفانه این روزها به علت بکارگیری افراد بازنشسته و بی انگیزه بعنوان هیات مدیره ‌و همچنین مدیریت های کلان و تصمیم گیرنده، که برخلاف نص صریح قانونی که از سوی نمایندکان محترم شورای اسلامی در عدم بکار گیری اشخاص بازنشسته […]

شهر اولین ها//شرکت فولاد اکسین خوزستان که روزی در خاورمیانه دارای برند و اعتباری بود، متاسفانه این روزها به علت بکارگیری افراد بازنشسته و بی انگیزه بعنوان هیات مدیره ‌و همچنین مدیریت های کلان و تصمیم گیرنده، که برخلاف نص صریح قانونی که از سوی نمایندکان محترم شورای اسلامی در عدم بکار گیری اشخاص بازنشسته به تصویب رسید، شاهد استفاده مجدد ازاین افراد در هرم قدرت شرکت فولاد اکسین خوزستان هستیم. ازطرفی عدم ثبات در مدیریت این شرکت استراتژیک، بیداد می کند.

شرکتی که در سابق از ثبات مدیریتی کم‌‌ نقصی در کشور برخوردار بود. این شرکت رفته رفته کارایی گذشته اش را از دست داده و به حیاط خلوت برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تبدیل شده و طی مدت بسیار کوتاهی چندین و چند مدیرعامل را فقط به علت ضعف شدید مدیریتی که از مراکز قدرت تاثیر می پذیرند، تغییر داده اند. هنوز مهر حکم یک مدیر عامل جدید خشک نشده، مدیر عامل سفارشی دیگری را جایگزین می کنند و قص علی هذا…

این بی نظمی ها اساس مشکلات این شرکت محسوب می شوند. متاسفانه به تنها چیزی که در این گزینش ها توجه نمی شود، تخصص و تعهد و روزمه کاری مثبت است. بعضاٌ حضور انسان های کاربلد و پاک نهاد در این شرکت محلی از اعراب ندارد. زیرا عامل اصلی چنین‌ تصمیماتی را تنها در بی ثباتی مدیریت این شرکت می توان جستجو کرد. لابی گری و انتصابات افراد بازنشسته و مهمتر از همه، جذب اشخاص دو شغله که برخلاف نص صریح مصوبه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در عدم بکارگیری اینگونه افراد است، قانون شکنی محض بشمار می رود و نوعی دهن کجی به قوانین تصویب شده ازسوی مهمترین قوه قانون گذاری نظام مقدس حمهوری اسلامی است که متاسفانه در این شرکت براحتی از آن عبور می کنند.

هنوز اشخاصی در شرکت فولاد اکسین خوزستان تصمیم گیرنده اصلی در عزل و‌ نصب ها هستند، که با افکار و اندیشه های سنتی ،روز به روز بر مشکلات یکی از مهمترین شرکت های خوزستان اضافه می کنند و چرخ تولید را تقریبا از کار انداخته اند، زیرا چنین افرادی سبب شده اند که شرکت فولاد اکسین خوزستان روز به روز از نوآوری و ابداع و ابتکار مدرن دور شود. اگر مدیریت جدید و جوانی در این شرکت تولیدی مهم روی کار آیند و از نیروهای جوان ، با انگیزه ،مبتکر و متخصص در راستای توسعه و پیشرفت این شرکت حساس که روزی مدرنترین شرکت فولاد خاورمیانه و نگین فولاد ایران معروف بود، استفاده کنند، مطمئنا شاهد شرکتی پویا و مدرنی خواهیم شد که می تواند مجددا جایگاه از دست رفته اش را بدست آورد و به یکی از قطب های مهم و بزرگی در تولیدات صنایع فولاد در منطقه تبدیل خواهد شد.

این امر زمانی میسر میشود که این شرکت را مدیران جوان و با انگیزه و خلاق مدیریت کنند و از مدیریت آبشاری بشدت دور شوند. زیرا در شرایط حساس کنونی کشور که باید به اقتصاد داخلی و تولیدات آن بشدت نیاز داریم و بارها فرمایشان مقام معظم رهبری در بکار گیری نیروی جوان و متخصص در راس امور اقتصادی کشور سخنرانی هایی ایراد فرمودند ،چرا باید از نیروهای بی انگیزه و سنتی در یکی از بزرگترین شرکت های فولاد کشور استفاده شود.

امضا محفوظ