دکتر فرشید علاسوند مدیرکل امور مالیاتی خوزستان شد
دکتر فرشید علاسوند مدیرکل امور مالیاتی خوزستان شد
با حکم رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، دکتر فرشید علاسوند بعنوان مدیرکل امور مالیاتی خوزستان منصوب شد.

با حکم رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، دکتر فرشید علاسوند بعنوان مدیرکل امور مالیاتی خوزستان منصوب شد.

به گزارش عصر اولین ها، دکتر فرشید علاسوند، عضو هیئت علمی گروه حسابداری، عضو هیئت علمی گروه مدیریت و بانکداری و عضو هیئت علمی گروه سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طباطبایی تهران است و تا پیش از این ریاست هیئت مستشاری ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی را بر عهده داشته است.

دکتر علاسوند فرزند خوزستان، جانباز شیمیایی و از رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس است و یکی از کارشناسان رسمی دادگستری در امور مالی به شمار می آید.

تا پیش از انتصاب دکتر علاسوند، دکتر جهانشاه ارزانی بمدت ۴ سال مدیرکل امور مالیاتی استان خوزستان بود.