برگزاری نشست تخصصی با مجموعه سمن‌های محیط زیست مسجدسلیمان
برگزاری نشست تخصصی با مجموعه سمن‌های محیط زیست مسجدسلیمان
نشست تخصصی با مجموعه سمن‌های محیط زیست مسجدسلیمان برگزار شد.

عصر اولین ها //به گزارش عصر اولین ها به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان ، مصطفی یوسفی قندعلی، رییس اداره حفاظت محیط زیست مسجدسلیمان، از برگزاری نشست تخصصی با مجموعه سمن‌های محیط زیست شهرستان خبر داد.
یوسفی گفت  این جلسه با حضور مدیران سمن‌های محیط زیستی و در محل اداره حفاظت محیط زیست با محوریت ارتقاء سطح کیفی عملکرد خانه های محیط زیست و ارائه نقطه نظرات در خصوص نحوه برگزاری همایش روز جهانی محیط زیست برگزار شد.
وی افزود : در این جلسه ضمن دریافت پیشنهادات مدیران در خصوص رفع موانع و مشکلات موجود در انجام فعالیت فرهنگی و آموزشی ، نماینده سمنها ی شهرستان نیز برای حضور در جلسات در شش ماهه اول سال جاری، با جلب توافق همگی انتخاب گردید.
همچنین بخش های اصلی همایش روز جهانی محیط زیست با دریافت نقطه نظرات کلیه عزیزان در این زمینه تبیین گردید.
گفتنی است این جلسه با حضور مدیران ۴سمن از مجموع ۶انجمن محیط زیستی برگزار گردید.